Billa v ulici Mukařovského na prodej - aktualisace!

12.03.2010 18:55

Na konec článku jsme připojili faximile dopisu panu starostovi kterým jej vyzýváme k nápravě protizákonného stavu do kterého radnice společně se státními úředníky přivedli plochu 2/VS/13 závaznou částí územního plánu určenou pro stavbu gymnasia. Ztrátovým prodejem pozemků na této ploše do soukromých rukou a zahozením občany zaplaceného projektu gymnasia radnice závažným způsobem poškodila občany. Z odpovědi pana starosty vyplývá, že nehodlá využít jedné z posledních příležitostí k nápravě.

Na plakátu vyvěšeném na bývalé prodejně Billa v Mukařovského ulici si můžeme přečíst, a na uvedeném telefonním čísle 724 094 958 si ověřit, že objekt  včetně parkoviště pro asi 140 aut, je na prodej.

Především nás zajímá, zda prodávající splnil svou zákonnou povinnost předkupního práva, a nabídl obci pozemek určený závaznou částí územního plánu pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia vedenou pod číslem 2/VS/13. Zde se obci nabízí příležitost a zároveň ukládá i povinnost napravit dříve způsobené znehodnocení funkční plochy veřejného vybavení, a splnit tak povinnosti vyplývající z usnesení rady městské části č. 621 z 24.09.2007. Usnesení RMČ 621 zde: Usneseni rady 621

Při všech jednáních se samosprávou a stavebním úřadem jsme byli ujišťováni, že nelze podnik Billa reality donutit aby splnila své povinnosti zajištění přístupu pro ostatní stavby na ploše veřejného vybavení a zastropení parkoviště na ploše veřejného vybavení se nacházejícího. Tyto povinnosti vyplývají z mnohých dokumentů vydaných úřady pro stavbu prodejny Billa ( přesně „Výchovně vzdělávací, odborné a obchodní středisko Billa“ ). Tyto povinnosti pochopitelně musí převzít i případný nový vlastník. Souhrnně jsou tyto povinnosti potvrzeny stanoviskem stavebního úřadu vydaném dne 31.01.2008 které naleznete zde: Filipcova310108

Radnice a stavební úřad nás opakovaně ujišťují že s podnikem Billa reality jsou dlouhodobě vedena delikátní jednání. Výsledky však nevidíme žádné, ani zápisy nejsou k disposici. Tato jednání nakonec zpochybnil i sám stavební úřad, který se při územním řízení ke stavbě VIC Lužiny dne 3.11.2009 vyjádřil že „Billa nekomunikuje“. Podle našeho názoru disponuje stavební úřad dostatečnými zákonnými prostředky k prosazení svých usnesení. Pouze tak nějak chybí vůle je prosadit, protože by se to nelíbilo developerům. Proto raději než zákonný postup volí řešení na úkor občanů, vůči kterým se cítí ve výhodném nadřízeném postavení.

Přesto, že se samospráva Prahy 13 v souvislosti s výstavbou na ploše 2/VS/13 staví formálně na obranu práv občanů, při územních řízeních ke stavbám na uvedené ploše neřekla v tomto smyslu ani slovo. Též se neodvolala, přestože to pan starosta při schůzce Občanských sdružení Prahy 13 dne 14.1.2010 osobně slíbil. Na náš dotaz proč se Městská část neodvolala odvětil pan starosta mnohomluvně v tom smyslu že k odvolání není důvod. Korespondenci týkající se neodvolání najdete zde: Neodvolani

My se pana starosty ptáme: „Jaké nové skutečnosti nastaly, že pominuly důvody k obraně životních podmínek občanů, které, jak tvrdíte, zastupujete?

Dopis s výzvou panu starostovi a jeho odpověď je níže. Komentář si prosím utvořte sami. Pouze bych podotknul, že o zmíněných  jednáních s Billa reality s.r.o. nám radnice neposkytla žádný doklad, natož pak aby byly zařazeny do spisů k řízením vedeným ke stavbám na ploše 2/VS/13 určené pro stavbu gymnasia.

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!