BillBoardy kolem nás

06.10.2010 14:24

            Po Praze je tolik billboardů ODS, že je nelze přehlédnout. Nápaditostí nehýří. Jistý Blažek nám jednoduše slibuje pokračování ODS v zavedené, občanům již dobře známé, tradici ovládání města. Další výtečník pak gynekologické služby do domu. Na těchto billboardech je zajímavé pouze to, kolik peněz z našich kapes na jejich pořízení bylo vytaženo.

    Zajímavou výjimkou jsou dva billboardy z dílny vedení Prahy 13. Na jednom pan starosta slibuje parkovací místo pro každou rodinu. Tento neuvěřitelný obrat praktik ODS je evidentně obratem pouze slovním. Dosavadní praxe ODS spočívá v postupné likvidaci těch parkovacích míst, které jsme zdědili po minulém režimu. Neutěšenou situaci dále prohlubují parkovací nároky obyvatel radnicí povolovaných novostaveb s poddimensovanými parkovišti. Nahlédl snad pan starosta jasnozřivě, že současný stupeň automobilisace činí více než 550 aut na 1000 obyvatel, oproti 400 autům na 1000 obyvatel, který platil v době vydání více než deset let staré obecní vyhlášky na níž jsou založeny konstrukce výpočtů parkovacích stání novostaveb? Začalo snad najednou panu starostovi vadit že tato vyhláška byla a je v rozporu s celostátně platnou technickou normou?

    Druhý billboard z dílny ODS je ještě údernější. Zde se žádá právo veta pro městské části na stavební projekty. Odhlédněme od faktu, že se jedná o požadavek nedemokratický až protiústavní, srovnatelný s právem první noci. Za dostatečně ilustrativní považujeme současnou praxi radnice pod vedením ODS ve stavebních řízeních, která sledujeme již více než dva roky. Zástupci obce za tuto dobu nevznesli jedinou námitku v zájmu občanů které mají zastupovat. Hodlá snad ODS popřít sama sebe, a začít důsledně uplatňovat požadavky územního plánu, předkládat do řízení oprávněné zájmy občanů, či snad dokonce vyžadovat regulační plány pro zastavitelné plochy? Je to možné, avšak o ohledem na dosavadní zkušenosti, naprosto neuvěřitelné. Spíše doufejme, že voliči takovéto experimenty nepřipustí. Žádat právo veta tam, kde stačí uplatnění stávajících zákonů, je totiž více než podezřelé a zavání pokusem o nastavení korupčního prostředí na vyšší úroveň, pokud je něco takového ještě možné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!