Co si ty vobčani nedovolej - aktualisováno

11.02.2011 13:14

V rámci plnění dlouhodobého  cíle vzkříšení  občanské společnosti požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Občanská sdružení Prahy 13 své zastupitele o informace týkající se veřejných zakázek.

Žádost je zde:

 

Dostalo se nám, jak jinak, zamítavé odpovědi. Odstavec Odůvodnění sice žádné odůvodnění neobsahuje, zato je tam zajímavá formulace: "Žadatel požádal o zveřejnění seznamu veřejných zakázek". To mluví samo za sebe. Text odpovědi je zde:

Pro ty kteří ještě nanašli lupu přikládáme výřez:

Dle návodu v předchozím dokumentu jsme podali odvolání k rukám pana starosty Vodrážky. Že je to nesmyslný pohyb v začarovaném kruhu víme, ovšem úřední šiml si toho vyžaduje. Má to ovšem minimálně ten výnam, že tím získáváme písmné doklady o přezíravém jednání vrchnosti jak k občanům tak k zákonům, které určitě účelně užijeme. Takže získané dokumenty nejsou jenom pro pobavení, jak se může na první pohled jevit:

Rozhodnuti 159

Vyrizeni 160

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!