Definitivní schůzka radnice s občany Lužin

19.02.2010 06:14

 Schůzka 17.2.2010 byla zklamáním hlavně pro ty, kteří očekávali obrovskou účast vzhledem k neřešeným problémům sídliště Lužiny a zahuštěnosti obyvatel. Je prostě smutný fakt, že ovčané nejeví o své záležitosti zájem. Přesto byli zástupci radnice velmi obezřelí. To se projevilo značnou spotřebou vody, zkrácením schůzky, a hlavně pečlivým výběrem občanů připuštěných k položení otázek. Diskuse byla naprosto vyloučena. Nejlépe výstižné je asi přirovnání ke kázání.

S ohledem na dosavadní zkušenosti jsme se snažili naše otázky formulovat tak, aby možné odpovědi byly pokud možno jednoznačné: ano – ne – nevím.

Z asi dvacítky otázek se podařilo získat přímé odpovědi na dvě, pár dalších bylo zodpovězeno nepřímo. Připravené otázky za OS Bellušova ulice zde:     Otazky 17.2.2010 

Otázka:          Bude obec inicializovat regulační plány pro zastavitelná území?

Odpověď:        Nebude!!!

Komentář:       Pokud budu u vesla

Otázka:          Udělá obec něco pro zlepšení dopravy v klidu v Bellušově ulici?

Odpověď:        Neudělá!!!  Pan Majer dobře ví že to nejde.

Komentář:       Pan Majer dobře ví, že to jde. Nejprve je ale třeba odstranit překážky. 

Otázka:          Proč se obec neodvolala do řízení k VIC Lužiny. Otázka nebyla položena, odpověď vyplynula z jiné části kázání.

Odpověď:        Obec se odvolala k řízení VIC Lužiny a pan Majer to dobře ví.

Komentář:       Pan starosta jaksi zapomněl sdělit, že se obec k akci VIC Lužiny naprosto bezzubě odvolala přede dvěma roky. Do aktuálního řízení se obec, ačkoli to pan starosta osobně slíbil na jednání 14.1.2010, neodvolala. Pan Majer a dotčení občané to dobře vědí.

            Pan starosta se nezapomněl pochlubit jak rasantně a s přehledem zarazil výstavbu Residence Nové Lužiny. Na otázku, proč nebyli občané o této stavbě včas informováni odvětil, že když za ním přijde developer Franta Vonásek a požádá jej aby probíraný projekt ponechal v utajení, je povinen mu vyhovět. My jsme toho názoru, že pan starosta je veřejná osoba zastupující občany, a měl by developera Frantu Vonáska  předem varovat, že kromě osobních údajů, je povinen občanům neprodleně předat veškeré získané informace.

            Ke stavbě VIC Lužiny a ostatním stavbám na ploše 2/VS/13 určené pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia  nám starosta ještě sdělil, že developer si na svém pozemku může stavět cokoli je v souladu se zákonem. Opomněl ovšem říci, že pozemek je proto soukromý, protože jej obec Praha 13 v roce 1997, ačkoli nechala za peníze občanů zpracovat projekt gymnasia na dříve vykoupeném pozemku,  prodala pozemek soukromníkovi . Starosta nás může takto obelhávat, protože se oprávněně může spolehnout na to, že devadesát lidí ze sta netuší co to je územní plán, a jeden ze sta má možná potuchu, co je to veřejně prospěšná stavba. Bohužel, občanské povědomí se ani po dvaceti letech takzvané svobody, nepodařilo přivést k životu.

            Též nám, pan starosta, s pohnutím v hlase oznámil, že obec za občany podala připomínky ke konceptu územního plánu. Mrzí nás, že zapomněl pochválit Spolek občanských sdružení Prahy 13 za to, že si tyto připomínky vyžádal na magistrátu a předal je občanům. Jinak by byly patrně dodnes utajeny. Viz sekci ÚP v jiné části těchto stránek. Také se zdráháme uvěřit, že by pan starosta nedokázal rozlišit rozdíly mezi připomínkami a námitkami ve smyslu stavebního zákona.  

            Kázáno též bylo o naprosto korektním a s občany projednaným projektem revitalizace vnitrobloků. Že to ani náhodou není důsledek zanedbávané údržby. Navíc nás to nebude nic stát, protože evropská unie nám ty peníze vnutila, když viděla jakou hrůzu nám zde komunisti zanechali. Také nám, pan starosta, znovu zopakoval jak odborníci dendrologové rozhodli o pokácení starých a nemocných stromů. Jako bychom nevěděli, jací odborníci a jaké stromy. Pro ty, kdo to opravdu neví, opakovaně požadovaný posudek napsala dodatečně stejná paní Dundychová která zpracovala i takzvaný projekt revitalisace. O úrovni její odbornosti není nejmenších pochyb, 23 let mladé a zdravé stromy označila za více než 50 let staré a nemocné.

             Tento text není oficielním záznamem jednání. Ten, jak doufáme, poskytne radnice občanům v nezkráceném znění. Hlavně těm co nepřišli. Mohli by se třeba vymlouvat že informaci o schůzce radnice občanům podala velmi nesměle. Jak to ostatně se svým přirozeným šarmem vyjádřil pan místostarosta: „jestli si myslíte, že jsem takový pitomec abych běhal po barácích a vylepoval plakáty…“

            Jak o setkání referují stránky občanů Prahy 13 "Zelené Lužiny" najdete zde:   Radnice a hlupáci 

            Organisace schůzky a způsob jednání jednoznačně potvrzuje náš požadavek:  Vraťte Radnici Občanům! 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!