Dělení Prahy

13.04.2016 21:47

            V únoru se na prvních stránkách deníků objevila zpráva že starosta Prahy 11 ( Jižní město ) hodlá tuto městskou část odtrhnout od Prahy.

            Do objektivity měly tyto informace většinou hodně daleko. Od tendenčních po naprosté blbosti. Cítíme proto potřebu pražany poctivě informovat.

            Praha je hlavním městem státu. Je zároveň krajem Praha, a navíc ještě krajským městem Středočeského kraje. Logicky by se kraj Praha měl dělit na jednotlivé obce, tedy městské části. Toto ovšem není realisováno. Městské části plní mnoho funkcí přenesených státní správou na obce, obcemi však nejsou. Jedinou obcí je město Praha presentovaná magistrátem. Vypadá to honosně, funkční ani spravedlivé to však není.

            Magistrát už pěstuje dokonce i vlastní zahraniční politiku. Vítá státní návštěvy, jásá nad slíbenou pandou, a vyvěšuje vlajkoslávy. Pokud by jinak magistrát dělal  za co je placený, mohlo by se to do určité míry tolerovat. Za hranicí přijatelnosti ovšem je, aby magistrát podepisoval smlouvy, ve kterých se například píše o jednotě Číny pod vedením komunistické strany. 

            Obce mají nárok na adekvátní podíl daňových výnosů. V Praze tyto peníze dostává obec představovaná magistrátem. Magistrát pak přiděluje peníze městským částem podle svého uvážení, hlavně podle stupně loyality. Městské části dostávají desetinu až sedminu toho, co by dostaly kdyby byly běžnými obcemi v kterémkoli z ostatních krajů. Nemají pak ani na povinné výdaje spojené s přenesenými výkony státní správy. Na investice a opravy chodníků jim už nezbývá vůbec nic. Pokud něco na magistrátu nevyškemrají z toho, na co mají obecně nárok.

            O žádné odtržení či rozdělení nejde. Principem  je, aby městské části dostaly status obcí a hlavně aby se obrátil tok peněz. Městské části by jako obce hospodařily s příslušejícími daňovými výnosy a do společné magistrátní ( krajské ) kasy odváděly adekvátní díl potřebný pro fungování celoměstských institucí.

            Pro život občanů by to byl jednoznačný přínos. Dosud okrádané městské části by mohly začít fungovat. Svého starostu budou mít občané blíže na dohled než magistrát, takže mu nemusí dovolit aby se choval jako modrá straka. Když mu to dovolí, bude to jejich věc.

            Hospodaření magistrátu má za sebou velmi drahé pomníky. Jmenujme například prodej vodovodů a kanalizací, tunel Blanka, nákupy tramvají a Opencard. Nejsou to chyby jednotlivců. Je to systémové korupční nastavení. Též vydírání bují náramně. Takový Stropnický Matěj požaduje za slib, že se nebude ucházet o místo radního, odkup žižkovské Kliniky a Nádraží ( třebaže pouze nákladového ). Dále mimo jiné zvýšení daní z nemovitostí. Možná mu to doma otecko zastupující pražskou filiálku ANO ručně rozmluví. Spíše ale ne. Zatím to vypadá, že jsou s tímto vydíráním spolukoaličníci ANO a ČSSD srozuměni. Takoví veřejní škůdci volně šmejdí v obecní kase. Skutečné obce se na takové zločinné spiknutí zatím mohou pouze dívat a občané zírat.

            Naprosto hovadné jsou výkřiky, že po rozdělení se zastaví metro, že nebude fungovat vodovod, nepůjde elektrika a podobně. Bude to fungovat stejně jako v krajích. Veřejná doprava funguje v rámci krajů i mezi kraji, voda dál poteče ze Želivky, a elektriku nám bude ČEZ počítat stejně progresivně jako dosud. 

            Jediní, kdo budou postiženi,  budou magistrátní velkozloději. Obce jim nedovolí aby prosadili megalomanské projekty. Budou připravovat vlastní rozvojové plány tak, aby vyhovovaly jejich obyvatelům. Budou moci například budovat vlastní školní infrastrukturu. Decentralizováním  se omezí nároky na nesmyslnou dopravu přes Prahu. Centrální správě kraje bude ponechána koordinační úloha a zajištění nezbytných celoměstských a mezikrajových funkcí. Jsme přesvědčení, že v takto organizovaném městě se bude pražanům žít lépe než dosud.

            Opravdu se nejedná o žádné trhání či dělení. Nejlépe to vyjádřili pro českou televizi občané Karlína. Chtějí přejít z Prahy 8 pod Prahu 7. Jak by si tím pomohli? Zdánlivě nijak. Rozdíl nebyl pojmenován. Přesto existuje a je obrovský. Spočívá v těch, kteří vládnou na radnicích Prahy 7 a Prahy 8. Jeden slouží, druhý vládne. Ten druhý vlastně  slouží také, avšak nikoli občanům. Reportáž ČT1: I Karlín chce změnu

            Občané Karlína a Jižního města již pochopili rozdíl mezi službou občanům a službou developerům.  Doufejme, že se postupně proberou i ostatní.

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!