Demonstrace 20.05.09 se vydařila

15.07.2009 02:19

 

 

Demonstrace organisované Spolkem Občanských Sdružení Prahy 13 www.spolek13.cz  se průběžně zúčastnilo 350 občanů.

Myšlenka demonstrace se ve Spolku OS Prahy 13 zrodila již více než před půl rokem. Organisace, která chce něčeho dosáhnout nemůže představení veřejnosti pominout. Je to krok riskantní avšak nezbytný. Hodně úsilí jsme proto vynaložili na stanovení náplně, termínu, transparentů a způsobu předání informace o akci občanům.

Radnice zamezila regulérní informaci o demonstraci  v lokálních mediích ZDE. Proto jsme se museli spolehnout na pracné a málo účinné rozdávání letáků. Přesto byla účast spontánní a hojná. Je třeba posoudit informační hodnotu místních medií, které občané Prahy 13 dotují částkou 600 tisíc korun měsíčně.

K demonstraci připojené podpisové akci „Berte nás vážně“ své podpisy přidalo  přes 1250 občanů. Většina připojila své mailové adresy, čímž se zvýšily naše možnosti předávání informací.

Je 350 občanů hodně nebo málo? Rozhodně je to více než 11 které na svou vzdoroakci dokázala svolat radnice ve stejném termínu jako naše demonstrace. Pokud se podíváte na záběry lokální televise, napočítáte ovšem pouze 6 občanů. K číslu 11 se dostanete přičtením 5 zástupců radnice semknutých za řečnickým stolem.

Počet 350 občanů na naší demonstraci, ač se nezdá velký, prostě vyjadřuje množinu těch občanů, kteří se zajímají o věci veřejné a  jsou jejich stavem natolik zneklidněni, že si odkrojí ze svého volného času. Zároveň musí překonat ostych před veřejným vystoupením a nemít zrovna nic naléhavějšího na práci. Též musí zvážit zda budou ochotni snášet nepřízeň vrchnosti. Takto nahlíženo je 350 aktivních občanů velmi, opravdu velmi mnoho.

O naši demonstraci se zajímala celoplošná media, ČESKÁ TELEVIZE vysílala přímým vstupem. ČESKÝ ROZHLAS o akci informoval reportáží vyváženou reakcemi radnice. TV PRIMA odvysílala názory účastníků demonstrace. Redaktoři  TÝDENÍKU TÝDEN a serveru AKTUÁLNĚ přinesli zajímavé pohledy na širší souvislosti. PRAŽSKÝ DENÍK dodal k zajímavému článku množství působivých fotografií, i prohlášení tiskového mluvčího radnice.  LIDOVÉ NOVINY zvolily rovněž vyvážený pohled jak očima radnice tak i z hlediska organisátorů úspěšné demonstrace.

Zájem celostátních medií o naši demonstraci je v ostrém kontrastu s nechápavým postojem radnice jejíž mozkový trust se opožděně a zpozdile vyjádřil v posledním STOPu.

Demonstrace doprovázená podpisovou akcí oslovila nejenom aktivní občany kteří přišli na naše pozvání ale i občany spěchající od metra. Ti se zastavili, třeba jen na chvilku, aby podpisem potvrdili podporu cílům Spolku. Tím se vysvětluje, že ačkoli průběžná účast se pohybovala mezi jedním až dvěma sty lidmi, celková účast potvrzená podpisem byla přes 1200 lidí.

Moderátor akce, pan JUDr. Ing. Petr Kučera, postupně dával slovo všem zástupcům občanských sdružení Spolku, kteří mluvili jak o dílčích problémech svých sdružení, tak o celkových cílech Spolku ZDE.

Přednesena byla hlavní témata práce Spolku, která mimo jiné pozůstávají v regulaci živelné developerské zástavby na Praze 13, požadavcích na zásadní změny ve prospěch občanů při stavebních řízeních, požadavcích na řešení dopravních problémů, požadavku na plnohodnotné zastoupení občanů v procesu přípravy nového územního plánu, a požadavku na zastavení přeletů letadel nad Prahou 13.

Cíle Spolku občanských sdružení jsou reálné. Jejich naplnění však vyžaduje zásadní změnu přístupu radnice k zájmům občanů a podporu většiny občanů. Tato podpora byla občany na demonstraci dne 20. května 2009 jednoznačně vyjádřena a podpisy stvrzena.

Naše činnost byla, je a bude zásadně nepolitická. Je nám jedno jaké barvy je radniční vrchnost. To co říkají též není důležité. Podstatné jsou jejich činy. Zatím převažují ty negativní, a to je třeba změnit.

Dva týdny, které od demonstrace uplynuly, nám přinesly dotazy a náměty občanů. Komu jsme ještě neodpověděli, se omlouváme. Pracujeme. Podněty, a těch je po šedesáti letech devastace občanského života příjemně překvapivá většina, budeme sledovat, presentovat a hlavně řešit.

Jan Majer

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!