Demonstrace 21.5.2012 - akualisováno

10.05.2012 18:38

    Letošní demonstrace byla mimořádně úspěšná. Veřejná media, na rozdíl od mlčících radničních hlásných trubek, podala obsáhlé zprávy, rozhovory s účastníky a přímé přenosy. To svědčí o celospolečenském zájmu o témata, která jsou Spolkem občanských sdružení na Praze 13 presentována. Letošní demonstrace byla organisována jako průtočná, protože na omezený prostor by se všichni účastníci najednou nevešli. Počet účastníků spolehlivě dokumentují podpisové archy petice která byla připravena jako doprovodný program. Účastníci ostatně neměli ani důvod se dlouho zdržovat. Od řečnického pultu by se nedozvěděli mnoho navíc k tomu, co už dávno vědí. Význam spočívá v tom, že jsme mluvili, mluvíme a mluvit budeme, o tom co nás všechny trápí. Dokud nedojde k nápravě, nepřestaneme. Velmi důležitý je fakt, že mnohé naše názory již začínají být radnicí vnímány. O tom se snadno přesvědčí každý, kdo alespoň povšechně sleduje dění na Praze 13. Spolek Občanských sdružení na Praze 13 nastartoval společenský proces který již nelze zvrátit. Radnici nezbývá, než probouzející se občanské vědomí respektovat.

Podrobněji zde: www.spolek13.cz

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!