Fámy, Polopravdy, Lži a Podobně

06.02.2010 03:11

 Dne 14.1.2010 jsme pozvali zastupitele Prahy 13 k vyhodnocení činnosti za uplynulý rok a k představení naší budoucí činnosti. V kontrastu k jednání zastupitelstva, kde mají prolustrovaní občané po konci jednání možnost tříminutového proslovu v kategorii různé, dostali zastupitelé na naší schůzce neomezený prostor. Bohužel jej využili pouze k předvádění otřepaných frází. To, že se k pozvaným hostům chováme slušně, zneužili k nekonečným ukolébávajícím promluvám. Nám to nevadí, jsme zvyklí. Dělo se tak ale na úkor občanů, jejichž prostor byl nic neříkajícími promluvami omezen. To, že se občané dostavili, nenechali ukolébat, a naopak kladli radnici nepříjemné otázky, je hlavním přínosem této schůzky. Cesta k občanskému povědomí není snadná ani krátká. Na schůzce jsme udělali další krok. Následující jistě nebudou snadné. Přece jenom se ale už začíná z mlhy vynořovat zatím nejasný obraz  budoucí jednoty občanů a radnice. Jak tento obraz bude konkrétně vypadat, záleží nyní hlavně na občanech. Ač neradi, musíme přiznat, že některé jiné městské části jsou v otevřenosti radnic občanů mnohem dále. Proslovy zástupců Občanských sdružení: Projevy OS

 U některých bodů schůzky se nyní zastavíme:

            Pan starosta nám řekl, s podtextem lidského pochopení, že každý kdo bydlí brání, aby se v jeho lokalitě něco dalšího stavělo.

            Zde je pan starosta ve zcela zásadním omylu. My chceme nové stavby. Musí to však být stavby které vyřeší naše dlouhodobé problémy s dopravou v klidu, stavby pro kulturu, bezpečnost, školy, parky, domy pro seniory, prostě stavby které naše noclehárenské sídliště dokončí na lokalitu pro kvalitní bydlení podle původních architektonických záměrů. Náš odpor k jednostranné developerské zástavbě vyplývá z toho faktu, že ani jedna z prosazovaných staveb k tomuto cíli nesměřuje, ale naopak stávající špatné poměry zhoršuje.

            Na naše zhodnocení přípravy nového územního plánu z konce roku 2008 radnice vůbec nereagovala. Bohužel též velmi malá část občanů. To je neklamná známka toho, že oficiální informační kampaň, pokud se o něčem takovém vůbec dá mluvit, neměla žádný účinek. Připomněli jsme, že jediné námitky podané, závažnosti na další desetiletí určujícím pravidlům vývoje města Prahy odpovídající, podal pouze Spolek občanských sdružení Prahy 13 na základě autentických podnětů občanů.  

            Radnice nás informovala o tom, že je proti výstavbě nového zdroje Centrálního zásobování teplem v Řeporyjském údolí.

Toto prvoplánové a populistické stanovisko zaujala radnice bez toho, aby prosazovala nebo alespoň naznačila řešení budoucího zásobování teplem po asi 40 tisíc obyvatel panelových domů. Takové diletantství je velmi nebezpečné pro budoucnost sídliště.

Pan starosta konstatoval, že 98 % pozemků na Praze 13 je v soukromých rukách. A že radnice nemůže diktovat, co se na těchto pozemcích bude dít.

Nebudeme polemizovat zda jsou uvedené údaje pravdivé. Pouze uvedeme příklad že radnice pozemky na ploše 2/VS/13 u Bellušovy ulice, určené závaznou částí územního plánu pro stavbu gymnasia, převedla do soukromých rukou. Máme oprávněné důvody k domněnce že to není ojedinělý případ.    

 Uvedli jsme suchá čísla o stanovených potřebách míst ve školách na počet obyvatel stanovená územním plánem, se zvláštním zřetelem na střední školství. Pan exstarosta, poslanec Bratský, odpověděl, že žádné školy nepotřebujeme, protože si to myslí američtí odborníci. A že tu máme i školy vysoké, takže co vlastně pořád chceme.

Těmi vysokými školami pan Bratský asi myslel BIVŠ v Nárožní ulici která se roztahuje na ploše 22/VS/13 určené závaznou částí územního plánu pro veřejně prospěšnou stavbu střední školy. Postoj radnice k převedení plochy VVS ( školy ) na VVX ( veřejné vybavení bez specifikace ), které umožnilo stavbu BIVŠ, bytovek, a centra Jehovistů najdete zde:  Usneseni 382/2006

Situaci na ploše 2/VS/13 u Bellušovy ulice určené závaznou částí plánu pro stavbu gymnasia nebudu podrobně popisovat protože se jí zabývá specielní část těchto stránek. To, že se na této ploše roztahuje Billa Reality, firma Maitrea tam chce stavět soukromou Školu bojových umění, a firma Syntea pak administrativní budovu se školicím střediskem nazývanou VIC Lužiny, je zaviněno postojem úředníků kterým je územní plán pro smích. Potřeby území a na něm bydlících občanů jsou pro ně jakýmisi intelektuálními abstrakcemi. Veřejně prospěšné stavby škol pak prázdnými pojmy bez jakékoli závaznosti. Městská část nepovažuje za vhodné se proti stavbě VIC Lužiny odvolat, protože jsou jí zájmy developerů bližší než oprávněné požadavky občanů:   Neodvolání MČ13 k VIC

 Plochy   na budoucím Západním městě určené pro stavbu základní a střední školy u Jinočanské spojky též neunikly pozornosti developera který promptně zažádal o jejich změnu na smíšené, aby tam mohl nasekat další byty a administrativu. Postoj radnice k této změně najdete zde: Usneseni 547/2008 a pozdější potvrzení   Usneseni 314/2009

 Jenom malou poznámku. Ten bezzubý požadavek radnice na výpočet potřeb školství v usnesení 547/2008 je ilustrativní. Po úspěšné likvidaci výše uvedených tří ploch pro školy již žádné další nejsou k disposici a alibistický výpočet bude mít hodnotu papíru na kterém bude naplácán.

            Postoj úředníků a radnice zvláště je asi takovýto:

Nač potřebují balíci z paneláků nějaké školy? To je komunistický, a možná ještě starší, přežitek. Kdo má prachy, nějaký titul si přece může koupit. Kdo je nemá, ať se postaví do fronty na podporu a neotravuje se školami. 

            Náš postoj je následující:

Chceme být plnohodnotným městem, nikoli noclehárnou. Proto nestrpíme živelnou zástavbu a hlavně nebudeme platit infrastrukturu, kterou developeři s laskavou podporou radnice neřeší.

            Pan starosta Vodrážka řekl, a to opakovaně, že se mu také nějaké stavby nelíbí, a že radnice dělá vše co je v jejích silách, aby jim zabránila nebo je alespoň zkorigovala. Pokud někdo tvrdí, že tomu tak není, šíří Fámy, Polopravdy, Lži a Podobně.

Kdo se účastní stavebních řízení, snadno sezná přesnou úlohu radnice. Za více než rok našeho účastenství v územních řízeních se nestalo, že by obec vznesla jedinou námitku, či se dokonce odvolala. Obec se neodvolala ani do opakovaně otevřeného řízení o stavbě VIC Lužiny, třebaže to na schůzce s občany 14.1.2010 pan starosta osobně slíbil. Kdo tedy na Praze 13 činí jinak než mluví?    Neodvolání MČ13 k VIC

Ostatně fakt, že se developeři nechávají při jednáních zastupovat Společností západního města, kterou vlastní radnice, dokládá zájem radnice na úspěchu developerů naprosto jednoznačně.

Budeme dále pokračovat ve své činnosti, kterou rozšíříme a zároveň zintensivníme. Budeme nadále spolupracovat s obdobně zaměřenými občanskými sdruženími. Přestože jsme na radnici nenalezli ke spolupráci minimálně potřebnou míru vstřícnosti, jsme i stále ochotni spolupracovat. Beze změny postoje radnice to však není možné. Proto jsme pro následující období  vytyčili heslo:

                      „Otevřete radnici občanům!“

 Toto není oficielní zápis schůzky konané 14.1.2010, nýbrž zúžený pohled Občanského sdružení Bellušova ulice. Další informace hledejte na  stránkách dalších účastníků.

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!