Proslovy na demonstraci

15.07.2009 01:18

  

 

Úvodní slovo – JUDr. Kučera

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, vás vítá na dnešním setkání .

shromáždění bylo řádně ohlášeno, zástupcem svolatele je petr kučera a aristis skondojanis, poznáte je podle nápisu „pořadatel“ na zádech. 

 

děkujeme všem sponzorům i všem příznivcům, kteří nám poslali email či telefonovali, děkujeme za hezké počasí. Děkujeme mediím za účast a zájem.

 

cílem naší demonstrace je informovat,

 

že nejsme spokojeni s bezohlednou a divokou výstavbou na praze 13,

 

že nejsme spokojeni s přístupem stavebního odboru k obyvatelům prahy 13. Chceme na stavebním odboru nezávislé úředníky, abychom k nim měli respekt. Například Odbor životního prostředí na Mč 13 náš respekt má; jsou nesmlouvaví, ale spravedliví.

 

chceme informovat, že nejsme spokojení s jednáním městské části Prahy 13 o územním plánu, který je připravován v tajnosti, územní plán ovlivní okolí našich bytů na desetiletí.

Ptáme se - Proč se na volby vynakládají stamiliony a o územním plánu neštěkne ani pes ?

 

Chceme mít naše okolí hezké a harmonické, nebráníme se výstavbě, ale nové stavby musí být v souladu se zákony.

 

Na desítky našich námětů se nebral ohled, až nyní, kdy nás spolek13 koordinuje a kdy se účastníme všech významných územních řízení, jsme brání vážně. V každém územním řízení zjišťujeme šlendriján, každá stavba je větší a obvykle tam, kde vůbec nemá být. to ale nestačí, musíme se účastnit řízení již v začátku ve stejné době, kdy chodí developři na radnici, abychom mohli sdělit to co lidé v místě stavby chtějí a co nechtějí.

 

prosíme o vaši podporu výzvy „Berte nás vážně“ text je v budce vedle trafiky.

 

výborně, na podpisy se tvoří fronta, připojte také svůj email, budeme vás informovat,

 

Naše činnost je naprosto nepolitická, máme pouze sobecký zájem na tom, aby naše okolí bylo hezké, klidné bezpečné a harmonické.

 

Spolek 13 sdružuje sedm místních občanských sdružení, každé sdružení má své starosti a řeší specifické problémy. spolek 13 nás koordinuje a poskytuje metodickou pomoc.

 

 

 

 

Proslov 1 – RNDr Erika Prausová

 

Vážení občané Prahy 13

Občanské sdružení Velká Ohrada začalo svoji činnost Peticí, která se týkala především parkování.

Jak už to ale v životě bývá, když řešíte konkrétní věc, za chvíli se objeví další problém. S entusiasmem nám vlastním a velkou nadějí jsme se pustili do práce a komunikace s těmi, kteří by se měli starat o to, aby se nám tady žilo dobře a bezpečně.

Albert Einstein řekl:

Svět je nebezpečným místem ne kvůli těm, kteří konají zlo, ale kvůli těm, kteří nečinně přihlížejí."

Rozhodli jsme se nepřihlížet, ale konat. Bohužel jsme se setkali s neporozuměním, arogancí a výhrůžkami, např. na veřejných zasedáních Zastupitelstva MČ Prahy 13.

Zamyslete se, zda opravdu musíte procházet kolem smradlavých popelnic, po chodnících, které jsou neprůchodné pro důchodce, pro matky s kočárky, protože na přechodu trůní auto, nebo je chodník prostě neschůdný.

Ti z vás, kteří sledujete naši aktivitu na stránkách www.velkaohrada.eu vědí, kam jsme postoupili. Spojili jsme svoje úsilí s dalšími občanskými sdruženími, které působí na území Prahy 13 a mají stejné problémy jako my.

Hezký den přeje
RNDr. Erika Prausová  za Občanské sdružení na Velké Ohradě

 

 

Proslov 2 – Ing. Majer

Občanské sdružení Bellušova ulice bylo založeno jako obranné sdružení proti stavbě administrativní budovy VIC na místě určeném pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia. Při jednání jsme zjistili že úředníci nedbají zákonů a bezostyšně straní developerovi.

Zjistili jsme mnoho dalších nešvarů státní správy i samosprávy. Vrchnost naše problémy s parkováním aut, hlukem, nedostatkem škol, už dvacet let vůbec neřeší, soustřeďuje se pouze na umetání cesty developerům. Za to pak sklízí vyznamenání.

Občan v tomto státě už zase není brán vážně. Občanská sdružení pak jen jako trpěné zlo. Zjistili jsme že se mnoho občanů a občanských sdružení trápí podobnými problémy. Shlukli jsme se proto do Spolku Občanských sdružení Prahy 13. Spolek zahrnuje Občanská sdružení stejných ale i naprosto různých zájmů. Jeho cíle jsou vyjádřeny v našich tezích které najdete na webových stránkách spolku.

Nabídli jsme našim zastupitelům ruku ke spolupráci. Nebyla přijata. Naši zastupitelé občany nezastupují a nechtějí zastupovat. Výjimky potvrzují pravidlo. Všímejte si jich.

Žádáme regulativy pro developerskou zástavbu

Žádáme odpovědnost odpovědných úředníků

Žádáme dostatek parkovacích stání

Žádáme zdravé životní prostředí, nikoli na hranici hygienických limitů

Nejsme politickou stranou

 

 

 

Proslov 3 – Ing. Skondrojanis

 

Hezký podvečer občané Prahy 13,

jsme tady, abychom rázně a důrazně řekli svoje NE!

·       Sledujeme s obavami narůstající výstavbu, jako je stavba nejvyšší obytné budovy na Velké Ohradě tkz.Dvojčata,stavba Prokopský vrch u ulice Jeremiášova a v souvislosti s výstavbou čtyřicetitisícového Západního města hrozí kolaps veřejné dopravy metrem na Praze 13

„A PROTO ŘÍKÁME SVÉ NE DALŠÍ VÝSTAVBĚ“

 

·       Nenechává nás klidnými neochota vedení radnice Prahy 13, jednat s občany o podobě územního plánu,který má obrovský vliv na to jak naše okolí bude vypadat v budoucnosti „A PROTO ŘÍKÁME SVÉ NE PLETICHÁM RADNICE O ÚZEMNÍM PLÁNU“

 

·       Benevolence stavebního odboru vůči developerům, kteří mají na radnici P13 dokořán otevřené dveře již nezná hranic „A PROTO ŘÍKÁME SVÉ NE AROGANCI NĚKTERÝCH ÚŘEDNÍKŮ STAVEBNÍHO ODBORU“

 

·       Většina z nás občanů Prahy 13 zažíváme dennodenní utrpení při hledání volného místa k zaparkování ve svém bydlišti „A PROTO ŘÍKÁME SVÉ NE UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM“

 

·       Je zarážející rok co rok se zvyšující intenzita a frekvence letecké dopravy nad naším sídlištěm „A PROTO ŘÍKÁME SVÉ NE HLUČNÝM LETADLŮM“

 

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hezký zbytek dne

 

  

Proslov 4 – Ing. Majer

Ze statistických údajů vyplývá, že Praha 13 se umisťuje na předních místech v kriminalitě, hustotě obyvatel, nedostatku parkovacích možností a hlavně neblahých developerských aktivitách. Pro řešení problémů občanů nedělá státní správa a samospráva téměř nic. Územní plán jako by už ani neexistoval. Zájmy obyvatel jsou ignorovány. Zástavba, která je plně a pouze v režii developerů je výhradně za účelem zisku. Developerům to však nevyčítáme. Vstřícný developer by byl stejný nesmysl jako tygr vegetarián. Úkolem státní správy a samosprávy však je, aby živelnou zástavbu regulovala.

Místo, které jsme pro naše setkání zvolili je přibližně ve středu KBV. Vidím, že jste zde všichni mladší než já, a musím Vám tedy vysvětlit že KBV je komplexní bytová výstavba. Tak bolševik, budiž mu přán věčný, ale opravdu věčný odpočinek, nazýval výstavbu sídlišť které měly sloužit pro bydlení obyvatel a uspokojení potřeb s bydlením spojených. Byty měly samozřejmě přednost, vybavení pokulhávalo. Pak jsme zazvonili klíči, došlo k výměně barev, a úředníci se přepeřili. Na dostavbu občanské vybavenosti už není ani pomyšlení. Pozemky pro školy byly prodány developerům.

Požadujeme aby zbývající pozemky byly přednostně využity pro vyřešení služeb spojených s bydlením obyvatel

Revitalizace zeleně po dvaceti letech je důsledek zanedbané údržby

Rekonstrukce Kulturního střediska Mlejn je důsledek obecního šlendriánu a zdroj prebend

Požadujeme průhlednost všech finančních toků radnice

Požadujeme střední školy

 

Proslov 5 – Ing. Skondrojanis

Hezký podvečer občané Prahy 13

na několika příkladech představím v čem se liší naše městská část od ostatních městských částí v Praze:

·        Ne všude se staví v takovém zběsilém tempu jako na Praze 13

·        Ne všude se staví ojedinělá nejvyšší obytná budova jako jsou tkz.Dvojčata na Velké Ohradě

·        Ne všude se staví megalomanské čtyřicetitisícové Západní město se všemi budoucími negativními dopady na životní prostředí a dopravu na Praze 13

·        Ne všude se buduje jen jedna stanice metra pro čtyřicetitisícové Západní město, která se tímto stane ojedinělou

·        Ne všude se staví hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů na území, kde má stát garážový dům pro občany Velké Ohrady. Údajně ale hasičská zbrojnice bude sloužit jako garážový dům pro hasičské vozy 

·        Ne všude se staví hasičská zbrojnice v místě jako je sídliště Velká Ohrada, kde sami hasiči tvrdí,že situace s průjezdností je katastrofální

·         Ne všude získávají městské části ocenění „Město pro byznys“

·        Ne všude je tak nebezpečno jako na Praze 13

·        Ne všude je tolik heren jako na Praze 13

·        Ne všude je tak velká hustota obyvatel na km2 jako je na Praze 13

Vážení občané nabízí se tedy otázka,chceme být opravdu v uvedených příkladech nejlepší? A nebo trochu skromnosti by neuškodilo.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hezký zbytek dne

 

 

Proslov 6 – Ing. Majer

V současné době se připravuje nový územní plán. Jeho příprava probíhá v tajnosti. Koncept máme k disposici a musíme bohužel konstatovat, že je psán výhradně podle diktátu developerů. Městská část sice k jeho přípravě uspořádala schůzku, ale na ní občanům pouze sdělila že svoje připomínky budou moci uplatnit na podzim 2009, kdy už bude všechno hotovo. K připomínkám občanů se pak autor územního plánu vyjádří, a to bude vše. Proces skutečných připomínek však už skrytě proběhl, městská část svoje připomínky předala začátkem roku, tuším v březnu.  

Připomínky Městské části a Spolku OS k územnímu plánu jsou na našich stránkách. Požadujte plnou informovanost o přípravě územního plánu. Je to budoucnost Vašich dětí a vnuků. Nemůžeme znát všechny lokální problémy. Upozorněte nás na ně.

Aby byly naše a Vaše požadavky k územnímu plánu brány vážně, musíme ustavit takzvaného zástupce veřejnosti. To znamená, nejenom najít vhodnou osobu, ale hlavně zájem veřejnosti. Podpořte proto prosím naši budoucí podpisovou akci.

Požadujeme přístup do medií Prahy 13

Požadujeme účast občanů ve všech fásích přípravy územního plánu

Hledáme aktivní občany

 

 

 

 

Závěrečné slovo – JUDr. Kučera

Vážení příznivci, děkujeme vám za účast na našem setkání. děkujeme všem sponzorům, naší pr agentuře. vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali program rozpouštím dnešní setkání. 

 

sejdeme se jistě vícekrát, sledujte naše akce na www.spolek13.cz.

 

to byla taková tečka za tím naším případem, opakuji to byla taková tečka za tím naším případem.

 

děkujeme za hezké počasí. Děkujeme mediím za účast a zájem. děkujeme všem

 

 

 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení

si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na svém okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou a dramaticky houstnoucí dopravou.

 

NE DALŠÍ VÝSTAVBĚ

Žádáme o účast veřejnosti při schvalování jakékoliv výstavby a to již na samém jejím počátku.

 Pozdější účast považujeme za naprosto neefektivní. Výjimku by tvořila individuální výstavba.

 

NE PLETICHÁM RADNICE O ÚZEMNÍM PLÁNU

Žádáme seriózní zveřejnění přípravy nového územního plánu tak, aby občané měli možnost účasti na vytváření územního plánu.

 

NE AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ STAVEBNÍHO ODBORU

Požadujeme významnou personální obměnu stavebního odboru.

Každé jednání na stavebním odboru Prahy 13 je pro občany utrpením, je velmi problematické získat jakoukoliv informaci.

Pravými klienty jsou developři. Stavební odbor škodí obyvatelům Prahy 13.

 

NE UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM 

Žádáme o řešení dopravy v Praze 13, která je přetížená tranzitem, dříve klidné ulice jsou ráno i večer ucpané kolonami aut.

Nemáme kde parkovat, nemohou projet ani sanitky, natož hasičské vozy.

 

NE HLUČNÝM LETADLŮM

Žádáme snížení počtu přeletů letadel nad Stodůlkami.

Vysoká hlučnost letadel a spaliny z letadel přelétajících nad Stodůlkami zhoršuje životní prostředí, hustě obydlené Prahy 13 aniž si to uvědomujeme.

 

WWW.SPOLEK13.CZ

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!