Jak souvisí stavba VIC Lužiny s konceptem územního plánu?

13.11.2009 13:51

            Každý už si jistě všiml kampaně která se vede o připomínkách ke konceptu nového územního plánu. Přes krátkost termínu ( do 9.12.09 ) a fakt že je to ze strany úřadů snaha o legalisaci něčeho nadiktovaného developery, je to proces důležitý, který nás ovlivní na řadu let. Je třeba se jej aktivně zúčastnit, třeba jenom důrazným protestem. Kdo si dá práci a vysloví fundované námitky tomu budiž čest a sláva. Občanská sdružení Prahy 13 budou dávat námitky jejichž pracovní versi najdete zde:   Namitky k UP

            Vyslechl jsem názory, že kvůli jiným aktivitám zanedbávám stavbu VIC Lužiny. Mohu Vás ujistit, že VIC nepouštím ze zřetele ani ve spánku. Stavbu VIC však nelze řešit bez vyřešení jejích vlivů na okolí a vyřešení rozporů s platným územním plánem. Ty se investor a úředníci snaží bagatelizovat. Tento přístup ilustrovaný výrokem stavebního úřadu, že s Billou o vjezdu na plochu veřejného vybavení nelze jednat protože nekomunikuje, je facka občanům. Přitom s Billou není třeba nikterak vyjednávat, stačí ji vyzvat aby splnila povinnost stanovenou v kolaudačním rozhodnutí do určeného termínu.

            Pokud se týká vztahu VIC a ostatních developerů porcujících plochu veřejného vybavení jednoznačně určenou pro stavbu gymnasia a konceptu územního plánu, dovolím si předložit následující: V pracovní versi konceptu předložené městským částem koncem roku 2008 byla stávající „veřejně prospěšná stavba gymnasia“ ( 2/CS/13 ) předefinována na „stavby pro školství“ ( 8/OS/13 ). Tuto definici jsme napadli a patrně jsme nebyli sami. Výsledkem je že nyní předložená definice zní „střední a vyšší školství“. To je pro nás zdánlivě výhodnější protože do ní rozhodně nezapadá aktivita firmy Maitrea ( tzv. „Škola tradičních umění“ ), a parkoviště firmy Billa Reality. Jenom slepý ignorant však na těchto pokusech o nové definice nevidí úpornou snahu úředníků vyhovět developerovi stavby VIC Lužiny firmy Syntea. Proto se musíme konceptem územního plánu detailně zabývat, a svévolné, pouze zájmy developerů odůvodněné změny, zamítnout. Pokud bychom tuto práci dnes neudělali, dočkali bychom se, až vejde nový územní plán v platnost, toho, že to co je dnes ( stavba VIC Lužiny ) s platným územním plánem v zásadním rozporu, už by bylo s novým územním plánem v souladu, a naše dosavadní snahy by mohly vyjít nazmar. Dokumentace VIC EIA zde:   Dokumentace VIC EIA

            Sama stavba VIC Lužiny je v výše uvedeného dostatečným důvodem si koncept územního plánu prostudovat alespoň v rozsahu svého okolí a vznést včas námitky. Pokud najdete i jiné prohřešky, bude to velmi užitečné a záslužné. Námitky můžete podat sami, nebo mnohem silněji naším zprostředkováním přes ze zákona ustaveného zástupce veřejnosti. Pro obyvatele naší části sídliště JZM jsem připravil zjednodušené materiály: Vycuc konceptu

            Ty kdo se hodlají zabývat věcí hlouběji odkazuji na oficiální stránky konceptu územního plánu: www.uppraha.cz

            Kromě oficiálního servisu na Magistrátu a URM můžete najít pomoc u Strany zelených a u neziskové organisace Arnika: www.arnika.org

            Nepropaste tuto příležitost ovlivnit svoji budoucnost!!!

           

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!