Konšelé Vltavou Zmočeni

16.05.2014 02:51

Kdo nepřišel, o mnoho přišel. Na nepoctivé konšely pražské dosáhlo právo. Lid pražský zhnusen tím, že na radnici stále vysedávají partajní šíbři kteří pouze své kapsy a partajní kasy snažně plní, s nečistými silami se spolčují, slíbené služby lidu pražskému hrubě nedbají, ku vykonání práva útrpného k radnici se dostavil. Nekonečné stíhání, obžalovávání, a vyhrožování mnohaletými tresty konšele nenapraví. Od soudů pak odcházejí i ti největší špinavci dokonale omyti nedostatkem důkazů a v roucho beránčí oděni. Touto zkušeností veden, lid pražský konšele obžaloval a neprodleně ztrestal.

Zločiny konšelů pražských jsou obecně známé a v proslovech obžalovacích byly zřetelně jmenované. Obhájce žádný nebyl nalezen. Po vynesení rozsudku neprodleně následoval nápravný trest.  Vymáchání ve Vltavě katem pražským je trestem varovným, napravení zločinců předjímajícím. Pro zatvrzelé jsou připraveny lodice galejní, štěrku tlučení na cestách královských a tunelů metra hrabání. Nenapravitelným pak oudů provinilých odnímání. Křivoprísežníci hrdlem propadnou. Věrolomníci soudu Božímu vydáni budou. 

Kompletní videozáznam akce najdete zde:  Močení stranoptáka

Kromě vybubnování veřejného přinesl zprávu i dálnohled český:   ČT 20.5.2014 Regiony

( začátek záznamu asi 13.30 minut )

 Zde pozvání srdečné k akci konané v památný den jednoty občanů pražských 20.5.2014:

Zveme Vás k obnovené staropražské tradici máčení nepoctivců ve Vltavě, které se bude konat dne 20.5.2014. V 17.00 budou na náměstí Mariánském  nepoctiví konšelé pochytáni a jati. Před radnicí pak vzneseny žaloby budou. Poté na most Karlův půhonem vedeni, kde pak vyhlášeny rozsudky.  Tyto bez prodlení katem městským budou vykonány. Provinilci spouštěni v koši z mostu Karlova tolikráte, než duše jejich k dobrému se obrátí.

 Lidu srocení mocné na Mariánském náměstí dne 20.5.2014 v 17.00 hodin očekáváno:

 

Další informace na stránkách občanských spolků Velké Prahy:   www.snop13.cz

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!