Manhattan opět na stole

15.04.2012 09:44

Jak se dalo předpokládat projekt Manhattan, alias Nové Stodůlky, se vrací salámovou metodou. Zatím co občané byli kolébáni stažením procesu EIA, přípravy po úřednické linii horečně probíhaly. Nyní je zažádáno o územní řízení prvního z plánovaných pěti domů. Při jednání bude argumentováno tím, že objekt zabírá pouhých 19 % zastavitelné plochy, že se jedná o nárůst pouhých 56 bytů, že desetipatrový dům bude vlastně trpaslíkem oproti poblíže stojícím dvanáctipatrovým domům, že počet parkovacích stání je naprosto dostatečný a tak dále a podobně.  kdo se tím nenechá mýlit musí trvat na tom, že územní řízení se týká území a nikoli pouhého jednoho domu. To území je dnes po všech stránkách přetížené ( počet obyvatel více než 10 1000 na km2 ). Na zastavitelných plochách je třeba především řešit naléhavé potřeby tohoto území. V tomto smyslu je třeba, například regulačními plány, nastavit zastavovací podmínky. Rozhodně není přípustné žádné další zahušťování.

Radnice sice vydala nesouhlasné rozhodnutí:  Usneseni RMC 178 z 26.05.2011

To je však asi maximum co je radnice pro občany ochotná udělat.

I tato bezzubá aktivita byla rázně zamáznuta vyšším orgánem:  Rozhodnuti MHMP

Takže vývoj hladce postoupil do územního řízení:   Oznameni uzemniho rizeni

Přestože si občané platí zástupy zastupitelů a úředníků, zastupovat se nakonec musí sami. Mají k tomu nyní jednu z mála příležitostí. Byla by škoda ji nevyužít.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!