Maraton v ulicích

08.05.2015 02:22

Sportumilovná vrchnost pořádá pro lid hry a turnaje. Hlavně hodně okatě.a s maximálním obtěžováním veřejnosti. I policie dostane možnost ukázat lidu svou akčnost.

Máme nevyužívané stadiony s odpovídajícím zázemím, ale běhat se musí uprostřed města. Jediný přínos masových běhů městem je, že sportovci plícemi přefiltrují vzduch znečistěný polétavým prachem z dieselových motorů. Vadou takových běhů ve městech je, že se zcela ochromí beztoho téměř kolabující doprava. To ale vadí pouze obyvatelům, na ty se brát ohled nemusí.

Vedení města si stále potřebuje zvedat již tak naduté sebevědomí a ukájet svou touhu občanům stále něco nařizovat, šikanovat je, prostě jim dávat najevo svou moc. Pochopitelně za veřejné peníze. Zneužije pro to jednou olympijskou myšlenku, podruhé zas tragický marathonský příběh osamělého posla dobrých zpráv. Vzpomeňme například, kolik nás stála hovadnost zvaná „Praha olympijská“.

Pro Ty, kdo mají o Marathonský běh opravdový zájem, máme návrh. Především je třeba zachovat to, čím vběhl posel Feidipides do paměti lidstva. Přece tím, že padl. Smyslem obnovených maratónských běhů budiž tedy padnout coby mrtvola. Pro běhání vyhradit nějaké větší prostranství, kde mohou běžci pádit dokolečka do úpadu. Jakmile některý borec upadne, přispěchá k němu okamžitě lékař, který simulanta pošle několika ráznými kopanci zpátky na trať. Pokud se však hodnověrně prokáže smrt maratonce, započítají se mu body a tělesné pozůstatky se pošlou rodině nebo na jinou, dříve udanou, doručovací adresu. Závod se poběží do hrdinné smrti posledního účastníka, který bude vyhlášen vítězem. Na obecní útraty pak s příslušnými poctami pohřben.

Blíže z veřejných medií, kde tentokrát stojí za přečtení i komentáře:

Pražsky-maraton-doprava-stoji-policie-odtahuje-auta

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!