MČ13 také podala připomínky ke konceptu územního plánu

09.12.2009 08:01

 

Pokud pečlivě pročesáváte stránky MČ13, najdete i usnesení rady č. 721 ohledně připomínek ke konceptu nového územního plánu. Jsou to připomínky sice převážně pasivní, nicméně až překvapivě dobře informované. Výjimku tvoří část B), body 2. a 3. kde je snaha přenést na místní úřady rozhodování o sporných záležitostech bez účasti občanů. Objektivně však je nutno říci že ani originální verse konceptu ÚP s občany příliš nepočítá. 

Positivní snaha RMČ Prahy 13 však má hodně vad na kráse. Především byla zpracována bez účasti občanů. Návrhy připomínek nebyly nikde publikovány. Hotové připomínky jsou zveřejněny tak, aby pro běžného občana zůstaly utajeny. Hlavní problém však spočívá v tom, že to jsou právě jenom připomínky, kterými se zpracovatel konceptu územního plánu může zabývat, ale také nemusí. Podle dosavadních zkušeností, nebude. Určitě by nebyl problém při počtu a úrovně gramotnosti na úřadu MČ Praha 13 zajistit 200 podpisů potřebných pro ustavení zástupce veřejnosti a podání námitek dle stavebního zákona.  Čili dámy a páni radní splnili své povinnosti tak, aby nepoškodili developerské zájmy.  

  Usneseni RMC13 c.721 ke konceptu UP

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!