MČ13 také podala připomínky ke konceptu územního plánu

05.02.2010 23:40

09.12.2009 08:01  Aktualisováno

Pokud pečlivě pročesáváte stránky MČ13, najdete i usnesení rady č. 721 ohledně připomínek ke konceptu nového územního plánu. Jsou to připomínky sice převážně pasivní, nicméně, vzhledem k tomu že pan starosta neví co je to veřejně prospěšná stavba, až překvapivě dobře informované. Výjimku tvoří část B), body 2. a 3. kde je snaha přenést na místní úřady rozhodování o sporných záležitostech bez účasti občanů. Objektivně však je nutno říci že ani originální verse konceptu ÚP s občany příliš nepočítá. 

Positivní snaha RMČ Prahy 13 však má hodně vad na kráse. Především byla zpracována bez účasti občanů. Návrhy připomínek nebyly nikde publikovány. Hotové připomínky jsou zveřejněny tak, aby pro běžného občana zůstaly utajeny. Hlavní problém však spočívá v tom, že to jsou právě jenom připomínky, kterými se zpracovatel konceptu územního plánu může zabývat, ale také nemusí. Podle dosavadních zkušeností určitě nebude. Pokud by radnice opravdu chtěla aby její připomínky byly zapracovány tak by jistě volila cstu podání námitek přes zástupce veřejnosti dle stavebního zákona. Při  počtu zaměstnanců a úrovně jejich formální gramotnosti na úřadu MČ Praha 13 zajistit 200 podpisů potřebných pro ustavení zástupce veřejnosti a podání námitek dle stavebního zákona.  Čili dámy a páni radní splnili své povinnosti tak, aby nepoškodili developerské zájmy.  

Výsledné připomínky radnice:    Usneseni RMC13 c.721 ke konceptu UP

Pár slov na vysvětlení, co předcházelo. Koncept územního plánu byl pro radnice uvolněn na podzim roku 2008. Radnice jej měly připomínkovat přibližně do konce roku 2008. Radnice Prahy 13 tak učinila až v únoru roku 2009. V březnu pak uspořádala pro občany jakési sezení o územním plánu. Na tomto sezení nejenom že žádný koncept občanům nepresentovala, ale dokonce ústy pana místostarosty Zemana popřela existenci uvedených připomínek Prahy 13. Tyto připomínky jsme si proto oficielně vyžádali přímo na Útvaru rozvoje města, který koncept územního plánu zpracovává.  Najdete je na této adrese:  PripominkyP13.pdf

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!