Řádná schůze zastupitelstva k ÚP

20.03.2013 10:17

Aktualizace 15.4.2013

Je známkou určitého posunu žádoucím směrem, když si oposiční strany vynutí mimořádné zastupitelstvo k mimořádně důležitému tématu. Výsledek byl předvídatelný. Vedení radnice odmítlo jakoukoli diskusi k zadání nového územního plánu ve svolaném zastupitelstvu. Na projednání s občany ani nepřišla řeč. Bohužel občané, ač srdečně zváni, se dostavili pouze tři. Tak malá účast je vysvětlitelná pouze tradičně mizernou kvalitou podávaného občerstvení.  Na závěr pan starosta oznámil, že Zadání ÚP bude projednávat řádné zastupitelstvo ve středu 17.4.2013. Obecný termín pro podání připomínek je 18.4.2013, městské části je měly odevzdat 11.4.2013. Otázkou je kvalita takto spíchnutých připomínek. Vyloučení veřejnosti ze zpracování připomínek. ačkoli byli k zajištění účasti občanů magistrátem vyzváni, je přímo nehoráznost.  

O připravovaném územním/metropolitním plánu si můžeme zatím myslet všelicos. Jasné je pouze to, že není v souladu se stavebním zákonem. Podle toho co již bylo vypracováno a podle složení party která jej má připravovat, je jasné, že dá ještě větší prostor developerům. Ti se nejspíš dohodli, že neustálé změny územního plánu jsou otravné a že tedy bude nejlepší aby si připravili plán svůj. S připomínkami občanů naloží nejspíš tradičně, tak že je hodí pod stůl. Ano, přesně tak naložili s připomínkami k předchozímu územnímu plánu, který byl zastaven v pokročilé fázi a utracené peníze odepsány. Na fakt, že připomínky občanů Prahy 13 byly podány formou zástupce veřejnosti, se přes několik urgencí zvysoka vykašlali. To všechno jsou nepřekvapivé praktiky vládnoucího ( nesloužícího ) klikového mechanismu. Občané tím tedy nesmí být zaskočeni a neustále se musí snažit využít alespoň ten nepatrný prostor, který je jim v této takydemokracii poskytnut. Nečekat na žádnou podporu odjinud. Písemně podávat připomínky a trvat na jejich řádném projednání.

Z iniciativy oposičních stran je na pátek 22. března 2013, v 16.00 hodin, do zasedací síně radnice Městské části Prahy 13 svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Pozvánku najdete zde:  Pozvánka na zastupitelstvo  Projednávat se budou, a my věříme, že za hojné účasti občanů, které srdečně zvame, připomínky k zadání připravovaného nového územního ( metropolitního ) plánu. Toto zadání jsme pro Vás připravili zde: Zadání ÚP  Vyhláška vyzývající k podání připomínek je zde: Vyhláška k připomínkám  Výše uvedené informace o stávajícím a  připravovaném územním plánu jsou dovedně skryty na magistrátních stránkách. Ušetřme Vám pracné hledání přímým proklikem:  Proklik na magistrátní stránky

Nový územní plán bude takový, jaký si vybojujeme. Na našem sídlišti jsou naléhavé a dlouhodobě neřešené problémy. Například kriminalita, doprava v klidu, živelná developerská zástavba a zastarávající systém centrálního vytápění. Čas jednání zastupitelstva byl vedením radnice stanoven na začátek prvního jarního víkendu. Patrně doufají že nikdo nepřijde. Přesto, a právě proto, prosíme, přijďte a podpořte svoje vlastní zájmy.

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!