Námitky občanů Prahy 13 ke konceptu územního plánu

02.12.2009 20:01

Děkujeme všem za aktivitu týkající se připomínkování konceptu územního plánu. Námitky zástupce veřejnosti jsme podali u magistrátu. Prosíme, neposílejte nám už žádné další podpisy. Vaše podpora zástupce veřejnosti byla více než dostatečná. Magistrátu jsme odevzdali námitky shromážděné od občanů Prahy 13 v tomto znění:    Predane namitky

Zvláště vítáme aktivitu těch občanů, kteří pochopili že nelze dosáhnout úspěchu protestováním proti jedné stavbě na našich humnech, byť by tato byla v rozporu hned s několika zákony. Kteří vědí, že je třeba vést odpor proti přemluvitelnému systému, který tyto praktiky developerům dovoluje.

Do našich námitek jsme nemohli zařadit ty, které jsme obdrželi po termínu. Za naše sdružení OS Bellušova ulice jsou tyto dodatečné námitky níže uvedeny. Do termínu 9.12.2009 je, ačkoli se poněkud překrývají s již vznesenými, předáme společně s těmi získanými od dalších čenů Spolku OS Prahy 13, magistrátu jako připomínky. Nebude to mít sice oficiálně váhu námitek zástupce veřejnosti, ale naši snahu směřujeme k veřejnému projednání požadavků občanů Prahy 13 při kterém se všechny, byť dodatečne vznesené požadavky, uplatní.    

1. Žádáme o prodloužení lhůty pro vznesení námitek občanů na minimálně tři měsíce.

2. Žádáme aby koncept územního plánu obsahoval jasné, dynamicky stanovené,  požadavky na počty míst ve školkách, školách, domovech důchodců a kapacity ostatní infrastruktury ( obdoba Metodického pokynu k platnému ÚPn ).

3. Žádáme aby u všech veřejně prospěšných staveb, u kterých lze vyjádřit kapacitní údaje, koncept tyto kapacity stanovil.

4. Žádáme aby koncept územního plánu řešil deficit parkovacích stání pro residenty v zástavbě sídlištního charakteru.

5. Žádáme aby zpracovatel konceptu územního plánu projednal se Spolkem OS Prahy 13 předané námitky. Navrhujeme tyto okruhy jednání:    

                                1.  Doprava             

                                2.  Výstavba a zeleň

                                3.  Zdroj CZT pro JZM

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!