Návrh změny Územního plánu ze škol na developárny

12.12.2010 20:16

Jeden z developerů takzvaného Západního města usoudil, že pozemky určené závaznou částí územního plánu pro stavby mateřské, základní a střední školy u Jinočanské spojky by se daly zpeněžit komerční výstavbou. Zažádal si proto o změnu územního plánu a úředníci na všech hřadech jsou připraveni navrženou změnu posvětit.

Je nanejvýš smutné, že už ani závazná část územního plánu není respektována. Občanská sdružení Prahy 13 musela k obraně závazné části územního plánu zorganisovat podpisovou akci. Účelem této akce bylo získání 200 podpisů potřebných pro ustavení takzvaného zástupce veřejnosti dle stavebního zákona. Jinak by totiž se páni a paní úředníci s občany vůbec nebavili.

Námitku občanů jsme podali a doufáme, že nás úředníci oslyší. Vrchnostenské vystupování samosprávy a státní správy už zcela zastřelo fakt, že jsou ve službách občanů, kteří si je najali v dobré víře že budou konat v jejich zájmu.

Návrh změny územního plánu najdete zde:   Zmena 2743

Podání námitky zástupce veřejnosti:

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!