Parkovací stání v Bellušově ulici

04.03.2012 09:41

    Po dlouhé odmlce mohu podat nejasnou zprávu o možnosti zvýšení parkovacích možností v Bellušově ulici. Byla vypracována poměrně kontroversní studie, její projednání 22.2.2012 proběhlo téměř v utajení. Ve standardním radničním provedení - více herců než diváků. Až po tomto komorním projednání Vás informuje březnový časopis STOP. Já byl poněkud rychlejší, jakmile jsem se o proběhlém projednání dozvěděl, neprodleně jsem informoval výbor samosprávy BD Remostav č. 574 ( pardon, Společenství vlastníků ). Členové výboru neprojevili nijak velký zájem, takže jsem i já v nadšení, že se po několika letech tlaku, jak občanských sdružení, tak i jednotlivých občanů, začaly ledy trochu hýbat, poněkud polevil.

    S vírou, že se najde pár lidí, kterým nejsou jejich životní podmínky lhostejné, podávám alespoň tuto základní informaci:

Jedná se o navýšení o asi 60 parkovacích stání pro veřejnost. Nejbolavější místo, tedy provoz tělocvičny, není řešen. Masivní a zbytečné zábory zeleně vzbuzují u mnohých nevoli.

Opožděnou informaci radnice najdete zde: http://www.praha13.cz/12172_Verejne-projednavani-novych-parkovacich-mist

 Stávající stav                                                  Návrhový stav

 Pozvánka - nepozvánka:    Pozvanka.pdf (41,3 kB)

K předloženému řešení jsem sestavil pár poznámek:   Parkovani Bellusova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!