Nejasná zpráva o Územním řízení

09.04.2011 00:08

Kvůli plnění občanských povinností jsem se nemohl plně účastnit jednání o územním řízení dne 6.4.2011. Přesto si dovolím podat tuto nejasnou zprávu.

Především je třeba poděkovat za korektní vedení jednání se strany stavebního úřadu, který nechal všem stranám přednést jejich argumenty, ačkoli některé z nich, například finanční, nejsou z hlediska stavebního řízení relevantní. Chápeme to jako krůček k demokratisaci společnosti, která do demokracie má ještě hodně daleko. Diskuse vedená při územním řízení se měla odehrát dříve, jinde a hlavně za účasti občanů. Poněkolikráte jsme se o ni pokusili. Nepodařilo se nám při nich ani zjistit formulaci zadání práce projektantovi. Pochopitelně předvolebního, politického.  Z výsledku práce projektanta soudíce znělo zadání asi takto: Udělejte to co nejdražší, tak drahé aby na to nakonec nebyly peníze, a problém se tím stane neřešitelným. My, politici, ovšem budeme deklarovat, že jsme udělali vše pro lid, dokonce i projekt nechali zpracovat, pár milionů ze papíry a projednání nelitujíce. Dokonce i odpor občanských sdružení proti plýtvání veřejnými penězi máme zakalkulovaný.

Pomineme-li technické nedostatky předloženého řešení, můžeme se soustředit čistě na přínos stavby pro občany. Bylo jasně řečeno, že náklady stavby 99 parkovacích stání budou činit 45 milionů korun bez sadových úprav. Od 99 stání je třeba odečíst asi 25 stávajících podélných stání. Pak dostaneme poměr 75 stání za 45 milionů korun, tedy specifické náklady 600 tisíc korun za jedno stání. Pokud by se tímto způsobem měl řešit deficit pouze Velké Ohrady 1700 PS, dospějeme k částce  1,02 miliardy korun. Srovnáním s rozpočtem městské části jasně vidíme, že tato astronomická částka nebude nikdy k disposici. Velká Ohrada počtem asi 16000 obyvatel činí přibližně čtvrtinu z přibližně 60000 obyvatel sídliště Jihozápadního města. Uvedenou částku jedné miliardy je proto třeba násobit čtyřmi,  pokud by se tímto nehorázně drahým, přímo řekněme nereálným, radničním způsobem měla řešit doprava v klidu pro naše sídliště.

Je třeba hledat jiné cesty, například spolufinacování občanů na při budování PS. Hlavně je ale třeba korigovat práci samosprávy ve smyslu služby občanům, nikoli vlády nad občany. Při územním řízení bylo mnohé řečeno. Například to, že akce je zpolitisována a mimo občanskou kontrolu. Také padla otázka, kam se poděl předvolební projekt bazénu, jehož je parkoviště druhotný produkt. Občanská sdružení bohužel nemají možnost oslovit všechny občany, kteří stavbu parkoviště mají zaplatit. Jsou to i ti, kteří žádné auto nevlastní. Zde má demokracie obrovskou mezeru, ačkoli opakované audity radnice hodnotí její práci nejvyšími známkami a loyalitu obyvatel stupněm 1a. Demokracie zcela prostě buď je nebo není. Se vší vážností je nutno konstatovat že zde není.

K předloženému řešení parkoviště podali občané a občanská sdružení připomínky. Podle toho, jak s nimi bude naloženo, zvolíme další postup. Jsme si vědomi, že parkovací stání jsou potřeba, nejsme však ochotni se nechat odírat. Už jenom z toho důvodu, že finanční prostřeky jsou třeba i na jiných úsecích tvorby životního prostředí obyvatel Jihozápadního města. Část podaných připomínek zde:    Pripominky

Je těžké odhadovat další vývoj. Zpolitisování této stavby má i výhody. Občané se již mohou  spolehnout na oposiční zastupitele, kteří, jak doufáme, budou považovat za svou povinnost hledání optimální varianty. Též věříme, že bude zachována dostatečná zeleň jako obrana proti pověstným sídlištním prachovým tornádům.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!