Nejenom VIC, nyní i Trigema

08.04.2011 12:08

V nedávné době došlo ke změně vlastníka pozemků č.k. 2160/133 a 2161/52. Tyto pozemky vedle pozemků firmy Syntea ( VIC ) směrem k Mukařovského ulici nyní vlastní firma Trigema. Co od této firmy můžeme čekat není jasné, určitý obrázek je možno si udělat z jejích internetových stránek: http://www.trigema.cz/

O které pozemky se jedná a jejich vztahu k územnímu plánu si můžete udělat obrázek z odkazu na výřez platného územního plánu zde:   UP Trigema  Jak je jasně patrné, oba pozemky firmy Trigema jsou v modré ploše VV ( veřejné vypavení ) určené závaznou částí územního plánu pro stavbu gymnasia. Též je pozoruhodné, že tyto pozemky nemají žádnou vazbu na veřejné komunikace, jsou tedu přístupné pouze přes cizí ( soukromé ) pozemky. S takovými věcmi si ale dnes málokdo láme hlavu. Územní plán je dobrý tak ještě pro občánky, že aby viděli co se pro ně dělá. Pokud se týká dopravy, stačí zajít na příslušný odbor za panem Jírou, a ten už promptně povolí cokoliv si developer žádá.  V tomto případě již povolil, aniž by věděl co se bude stavět, napojení z Bellušovy ulice: Jira220909

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!