Nemoci a neduhy (nejenom) Prahy 13 musíme začít léčit

04.05.2010 04:33

Neduhem je cosi, s čím se dá vydržet. Zanedbávání neduhu může přejít do nemoci a nemoc pak do chronického, život ohrožujícího stavu. Pacienta, který svoji nemoc 20 let zanedbával, a k lékaři se dostavil až když jej k tomu donutily nesnesitelné bolesti, by každý rozumný člověk označil za přinejmenším nezodpovědného. I takové pacienty je ale třeba léčit. Stejně je třeba přistupovat i k uživatelům drog, ať už se jmenují LSD, PSP či ODS.

Spolek Občanských sdružení Prahy 13 se nemocemi této městské části zabývá již delší dobu. Stanovit příčiny a diagnosu nebylo lehké. Závažnost chorob Prahy 13 nás donutila ke svolání konsilia všech, kteří mohou pomoci, nebo to o sobě alespoň tvrdí. Názory na léčbu jsou, jak je  u odborníků zvykem, různé. Na základním se však shodují všichni. Před léčením následků je třeba odstranit příčiny.

Nemocí Prahy 13 je mnoho. Proto bylo třeba konsilium rozdělit do několika pracovních komisí vedených jejich garanty, nebo chcete-li, zpravodaji. Výsledkem práce těchto komisí je sepsání Rukověti:    Rukověť pro lékaře i pacienty    Tato rukověť je startovací soubor dosud získaných poznatků, který bude podle postupu poznání dále prohlubován a zpřesňován. Bude sloužit k základní orientaci všech zúčastněných, pacientů i lékařů.

Vnímavý čtenář jistě pochopil, že výše uvedené řádky se týkaly Ideologické konference Občanských sdružení a oposičních stran Prahy 13, která byla zásahem totalitní moci z Prahy 13 vykázána až do dalekých Vokovic.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!