Nové povolení pro Dvojčata

12.12.2010 19:17

Stavbu takzvaných Dvojčat na Velké Ohradě sledují občané s mnohými obavami. Údajně i radnice podnikala jisté kroky pro k omezení tohoto monstra.

Jednou z největších obav občanů je předpokládaný nedostatek parkovacích míst, který při velikosti stavby bude mít pro již tak zoufalou situaci parkování na Velké Ohradě, fatální následky. Zástupci občanských sdružení  proto navštívili stavební úřad aby se dozvěděli zda má stavba navržen dostatek parkovacích stání pro své uživatele.

Naše obava o nedostatečnosti návrhu parkovacích stání se, bohužel, potvrdila. Z předložené dokumentace jsme však zjistili ještě další závažný fakt. Totiž ten, že v květnu roku 2010 zažádal investor o dodatečné stavební povolení. Úředníci mu jej promptně vydali. To není velké překvapení, spíše zavedená praxe. Co občanům ale hodně vadí je, že toto všechno se děje za jejich zády, prakticky v utajení.  Ačkoli jsme na stavebním úřadě absolvovali již druhé jednání, o co vlastně stavebník žádal a proč muselo být vydáno dodatečné povolení, jsme se nedozvěděli. Zatím jsme zjistili pouze že parkovací stání jsou poddimensovaná, takže nové parkoviště na tzv. „navážce“ bude jenom malá náplast na potíže vyvolané  dokončením stavby Dvojčat. Z části předložené dokumentace též dost jasně vyplývá, že si investor „vypůjčil“ koeficienty zastavěnosti a zeleně ze sousedních ploch v majetku magistrátu. Konečně, tento fakt je vidět na první pohled i v terénu.

Titul zprávy k dodatečnému povolení stavby:

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!