Nový Manhattan Alfa - aktualisováno

25.06.2012 13:49

    S hlubokým dojetím, pohnutím a hrdostí  si Vás dovolujeme informovat, že po letech odříkání, hladovění, bratrovražedných a sestrovražedných bojů, mohou být žerdě našich praporů hrdě vztyčeny. Stavební úřad poprvé uznal oprávněnost našich argumentů aniž jsme se jí museli domáhat pomocí odvolání a soudních řízení. Naše argumenty jsou stále stejné. Proto jsme přesvědčeni, že tento příklad nezůstane v budoucích rozhodovacích procesech osamocený.  

Rozhodnutí stavebního naleznete zde:  Rozhodnuti BD Alfa

Developer je pro tuto chvíli zdeptán. To ale určitě není důvod k předčasnému jásotu ani k polevení občanského úsilí.

Pracovníci magistrátu jsou cvičeni v zamítání. Zamítli tedy i rozhodnutí stavebního úřadu. Text je dostupný zde:  Rozhodnuti Magistratu pro Bytovy dum Alfa

Ty úřednické hrátky, které jsou nazývány územním řízením se, jak z uvedených dokladů vyplývá, potřebami území, potažmo potřeb občanů na něm žijících, vůbec nezabývají.  Jinak by nebylo možné, aby se ve spisech nenašla ani zmínka o tom, kam budou chodit děti nových obyvatel do škol, kde budou parkovat přebývající auta, jak bude nahražena zlikvidovaná zeleň a podobné otázky. Myslíte, pánové a dámy úředníci, že si máme nechat stále více zatěžovat již nyní násobně přetížené životní prostředí. Víte, že na Praze 13 je nejvyšší hustota obyvatel v české republice a nejvyšší kriminalita? Víte že na Praze 13  schází místa ve školách a  že Praha 13 nemá žádný domov pro důchodce? To jsou problémy, které je třeba při územních řízeních řešit. Teprve potom bude možné se zabývat případnými developerskými projekty. Je třeba aby občané vzali do rukou ostře nabroušené a pádné argumenty a bez odkladů je použili.   

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!