O co nám, sakra, jde?

05.02.2010 23:51

30.12.2009 23:37

  Dne 20.11.2009 jsme se přihlásili do stavebního řízení k udělení výjimky pro investora stavby Residence Nové Stodůlky z Obecných technických podmínek pro stavby na území Hl. m. Prahy. Lidovky - Občané proti mrakodrapům Řízení bylo dne 30.11.2009 oznámeno vyvěšením na úřední desce. Dne 10.12.2009 jsme se dostaviili na stavební úřad za účelem seznámení se s dokumentací a zjištění termínu projednání. Bylo nám paní architektkou Bejkovskou sděleno, že ze řízení budeme vyloučeni a že žádné řízení nebude vedeno, protože úřad rozhodne bez řízení. Dokumentaci stavby jsme si směli prohlédnout, nikoli však okopírovat. 11.12.2009 jsme podali námitky k povolení uvedené výjimky. Dne 16.12.2009 jsme obdrželi, stejně jako ostatní přihlášená Občanská sdružení, od stavebního úřadu dopis s informací o našem vyloučení: Nove Stodulky - Vylouceni OS Bellusova  Dne 28.12.2009 zaslal Spolek OS Prahy 13, jehož jsme členy, odvolání k postupu Stavebního úřadu Prahy 13: Nove Stodulky - Odvolani Spolek 13

 Oč nám vlastně jde? O nic jiného než o naše, a tím myslíme i potenciální budoucí obyvatele bytového komplexu Nové Stodůlky, životní podmínky. Vadí nám, že samospráva a státní správa, v tomto případě Stavební úřad, na naše životní prostředí nebere žádný zřetel. Územní řízení, při kterých je samospráva i státní správa plně poplatná zájmům developerů, nelze  nazvat jinak než fraškami. Například povolení firmě Billa Reality k zástavbě plochy pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia ( 2/VS/13 ) v Bellušově ulici.  Výsledek vidíte sami. Opuštěná stavba, pusté soukromé parkoviště v oblasti se zoufalým deficitem parkovacích míst. Pro přesnost uvedu, že Billa Reality tuto stavbu nevyužívá už od srpna roku 2008, tedy před vypuknutím takzvané krize. Ten samý stavební úřad podobným, neveřejným a nezákonným, postupem umožnil oddělení části výše uvedené plochy ( 2/VS/13 ) pro stavbu Administrativní budovy a školicího střediska VIC:  Bejk150606  Třešničkou na dortu likvidace gymnasia je povolení stavby Školy bojových umění firmy Maitrea. Ani odbor dopravy nezůstává pozadu. Bez ohledu na zoufalou dopravní situaci v Bellušově ulici vydal povolení k napojení všech možných staveb na ploše závaznou částí územního plánu 2/VS/13 určené pro stavbu gymnasia do Bellušovy ulice: Jira220909

 Pohlédněme dále, třeba do Nárožní ulice. Zde tzv. „samospráva“ i stavební úřad rukou nerozdílnou zlikvidovali další plochu pro střední školu ( 22/VS/13 ). Je zde nyní, mírně řečeno, kontroversní BIVŠ:  Pobočky Bankovního institutu končí  Kousek dál můžete najít opuštěnou stavbu OD Carefour – Tesco. Titíž zástupci veřejnosti a státní správy nemají žádný problém s likvidací ploch určených pro školy na tzv. „Západním městě“. Ještě dvě stavby zde za mnoho jiných zmíním. Jednou je výstavba parkoviště na tzv. „navážce“ u Tlumačovské ulice na Velké Ohradě. Zde byla Občanská sdružení postavena před osudové rozhodnutí. Schválit nehorázně předraženou stavbu, nebo riskovat oprávněný hněv občanů že blokujeme výstavbu potřebných parkovacích stání. Zvolili jsme první variantu, nikoli z bázně před občany kterým věříme jakož i oni nám, ale z toho prostého důvodu, že cena stavby není předmětem stavebního řízení. To ovšem neznamená, že bychom byli smířeni s tím, že se nějaký dodavatel spojený s radnicí neskutečně nakapsuje. Investorem jsme totiž my, občané. Jestliže státní správa a samospráva je srozuměna s tím, že se bude pozemní parkoviště budovat jako mostní konstrukce založená na pilotách, tak my rozhodně ne. Bližší na stránkách: www.velkaohrada.eu  Dalším, velmi zajímavým jednáním, byla stavba tzv. „Domova Seniorů“ na stávající otočce autobusů v Oistrachově ulici. Zde opět byla Občanská sdružení postavena před otázku schválit nepřipravený a poddimensovaný projekt, či tento z objektivních důvodů zamítnout. Ve slovní přestřelce vyšlo najevo, že tato ubohá záplata 188 míst pro seniory je plivnutím do moře pražského deficitu 7500 míst, který se provisorně řeší odvozem seniorů do lidomoren typu Podbořany. Tento projekt nemá vyřešenu zásadní otázku, kde se budou točit autobusy MHD, takže neměl být k jednání vůbec připuštěn. Investor nás ale uprosil, abychom se neodvolávali, protože by přišli o tu trochu peněz, které je město ochotno na seniory vynaložit. S velmi nedobrým pocitem jsme tedy projekt pustili dál, i když jsme si jisti že otočka autobusů bude zase řešena na úkor občanů, zeleně a parkovacích stání. Tuto dlouhou odbočku považuji  za nutnou k osvětlení situace, ve které se nacházíme, a jako prevenci před běsnými útoky radnice, že blokujeme stavby pro veřejnost prospěšné. Nic vážení, neblokujeme, ačkoli jsou nám mnohdy předkládány naprosté nehoráznosti.   

 Vraťme se ale k Residenci Nové Stodůlky. Některým členům OS Bellušova ulice a obyvatelům okolí „Sportovní haly v Bellušově ulici“, kteří jsou přímo ohroženi stavbami které na ně radnice dopouští na ploše určené závaznou částí územního plánu pro stavbu Gymnasia ( 2/VS/13 ), tedy Billa Reality, VIC, Maitrea, může náš zájem o stavbu komplexu Residence Nové Stodůlky připadat nepatřičný. Rovněž tak třeba pro obyvatele Velké Ohrady a Vidoule se mohou problémy vyvolané touto stavbou jevit jako vzdálené a nepodstatné. Není tomu tak, ohroženi jsme všichni, třebaže různou měrou. Bohužel, náš zájem je proto naprosto patřičný. Nejsme sice ohroženi zastíněním, avšak fakt, že samospráva a státní správa nebere do úvahy zhoršení našeho životního prostředí v základních parametrech denního života je alarmující. Oč tedy jde?

Nehodlám zde dělat nějaký žebříček, protože pro každého má individuální dopad různé hodnoty. Takže bez pořadí důležitosti:

Parkovací stání

Stavba má mít 382 bytů pro asi 1000 obyvatel. Developr navrhuje 430 parkovacích stání. V ročence dopravy vydané MHMP za rok 2008 činí automobilisace v Praze  550 osobních aut na 1000 obyvatel. Tedy již v dnešním návrhu je zabudován prokazatelný deficit 550 – 430 = 120 parkovacích stání. Ptáme se proto stavebního úřadu a tzv.“samosprávy“: „Kde budou přebytečná auta parkovat???“

Školy

Dle Metodického pokynu k ÚP HMP má být zajištěno pro 1000 obyvatel 91 míst v základních školách a 67 míst ve středních školách a učňovských střediscích. Obdobná čísla, kterými nebudu unavovat, platí pochopitelně i pro místa v jeslích, mateřských školách, domovech důchodců a podobně. V projektu není o těchto požadavcích ani zmínka. Zvlášť pikantní je situace ve středních školách, kde má Praha 13 zajištěnu přibližně jednu čtvrtinu potřebných míst. Domov důchodců nemá žádný. Ptáme se proto stavebního úřadu a tzv.“samosprávy“: „Kam budou děti chodit do školy a kdo zaplatí potřebná místa???“

Veřejná doprava

Je veřejným tajemstvím, že s Hlavním městem nás spojuje již dnes přetížená jediná linka metra. V projektu Residence Nové Stodůlky postrádáme jakoukoli zmínku o řešení, respektive posílení MHD. Ptáme se proto stavebního úřadu a tzv.“samosprávy“: „Jaký dopad bude mít výstavba Residence Nové Stodůlky na cestování v MHD???"

V otázkách na které, z důvodu již nyní přetíženého území ( hustota přes 10 tisíc obyvatel na km2 ), patrně nejsou rozumné odpovědi, bychom mohli dlouho pokračovat. Je proto třeba ptát se jinak:

Je místní stavební úřad kompetentní k udělování výjimek z celopražských stavebních předpisů???

Je místní stavební úřad kompetentní k rozhodování, kdo je či není účastníkem řízení???

Je nutné aby občané platili úředníky kteří jednají proti jejich zájmům???

Je životní prostředí člověka součástí ochrany přírody a krajiny nebo není???

Jaký zájem má tzv. „samospráva“ na živelné výstavbě v přetížené oblasti???

Je setrvání současné tzv. „samosprávy“ ku prospěchu občanů???

Malý dovětek, OS Bellušova ulice podalo odvolání k vyloučení ze řízení:   Nove Stodulky - Odvolani311209

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!