OC Lužiny - veřejná diskuse - aktuálně

25.01.2013 23:16

Spolek občanských sdružení Prahy 13 zorganisoval dne 29.1.1013 veřejnou diskusi týkající se stavby Obchodního centra OC Lužiny u stanice metra Lužiny a radnicí připravovaných parkovacích zón. Parkovaci zony Obě navržená témata se týkají prakticky každého obyvatele sídliště.

Dostavilo se více než 150 občanů. Ze zastupitelů obce přišli pouze representanti oposice. Ostatní pozvaní zástupci radnice se vesměs omluvili. Pan starosta svou omluvu formuloval jako zdravici, která byla občanům přečtena.  Veřejná diskuse k oběma tématům probíhala věcně a kulturně. Kromě diskuse občané předali několik desítek písemných dotazů připomínek a podnětů, které Spolek OS Prahy 13 předá radnici. Dotazy obcanu

Odpovědi, pokud budou publikovatelné, zveřejníme.   

Ke shromáždění občanů promluvil též pozvaný autor petice proti plánovanému zřizování parkovacích zón na Praze 13:  Petice proti parkovacím zónám

Radnice opět promarnila příležitost setkat se s občany, kterým by měla sloužit. Patrně své povinnosti chápou jinak. Je třeba jim důrazně připomenout, že ztráta důvěry je zpravidla doprovázena ukončením pracovního poměru.

Přítomní zástupci oposičních stran své povinnosti vůči občanům chápou. Slíbili, že náměty diskuse budou brát vážně. Zároveň požádali občany o větší podporu, například účastí na veřejných schůzích zastupitelstva. Slíbili též, že se budou snažit prosadit, aby doba jednání zastupitelstva byla posunuta do hodin více vyhovujících pracujícím občanům.    

Podrobné vyhodnocení veřejné diskuse včetně přepisu připomínek a podnětů napsaných přítomnými občany naleznete zde:  Vyhodnocení diskuse na stránkách Spolku OS Prahy 13

Organisátoři občanům děkují za klidný průběh a věcnou diskusi.

Zástupci Spolku OS Prahy 13 přišli zastupitelům MČ Praha 13 dne 6.2.2013 na veřejné zasedání předat námitky a připomínky vznesené na veřejném jednání 29.1.2013. Nebylo jim uděleno slovo. Tím znovu potvrdila takzvaná většina zastupitelů svoji zbabělost. Hlavně však vyvolala otázku, zda se takto mohou chovat ke svým zaměstnavatelům, občanům. Občany pozvou, a promluvit jim však dovolí pouze podle své blahovůle. Na jednání jsem přišel asi v polovině, takže jsem o hanebném začátku nevěděl. Až večer ze záznamu. Proto jsem se věnoval svým tématům. Byl jsem však napadán ohledně jednání Spolku OS se zastupiteli OC Lužiny. Pan starosta mě dokonce s velkou dávkou ironie vyzval abych se spojil s jejich advokátní kanceláří a společně jsme vypracovali žalobu na průběh stavebního řízení OC Lužiny. K tomu už mohu říci jen tolik, že nejsem zaměstnancem radnice abych musel přijímat příkazy pana starosty. Pročpak bych měl dávat radnici nějaké rozumy, když nedovoluje abych mohl svobodně mluvit na shromáždění mých zaměstnanců, když urputně zamítá uveřejňovat mé názory  ve mnou placených mediích a když nevynechá jedinou příležitost mě osočovat?

Pokus o dialog s radnicí:    starosta-nezna-jednaci-rad

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!