Oposice procitla

03.04.2015 12:38

Po mnohaletém spánku se oposice probouzí, zírá a komentuje. Například je zhnusena Pražskými stavebními předpisy.  My zase zíráme na to prozření. Nebyla to právě současná oposice, která zlikvidovala Útvar hlavního architekta, zplodila Institut plánování a rozvoje, a pak nás zasypala perlami jako jsou vyhláška 26/1999 Sb.,  Metropolitní plán, a Pražské stavební předpisy? A při tom ještě stihla nastavit dokonalé korupční prostředí. Mimořádně trefný názor oposice zde:  Oposici svitlo

Dovolíme si připojit pár čísel. Od roku 2000 bylo v Praze stavěno asi 5000 bytů za rok. Za 15 let tedy asi 75 tisíc bytů. Developeři za tu dobu díky "specielní" pražské vyhlášce 26/1999 Sb. "ušetřili" asi třetinu parkovacích stání, tedy 25 tisíc parkovacích stání. Při mírné ceně  300 tisíc Kč za jedno stání dostaneme částku:  

25 tisíc parkovacích stání x 300 tisíc Kč = 7 500 000 tisíc Kč, tedy 7,5 miliardy.

Stejnou, ale spíše vyšší částku, bude nyní město muset vynaložit aby se tento "přehmat" ve prospěch developerů napravil. Je pozoruhodné, že město Praha takto rozhazuje a zároveň žádá o dotace. 

Aktuální informace najdete na stránkách Občanského hnutí SNOP:  SNOP-Praha

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!