Parkovací zóny

25.01.2013 23:32

Princip parkovacích zón je upřednostnění parkování aut obyvatel lokalit s nedostatkem parkovacích míst. V rukou úředníků se však poměrně rozumné opatření snadno zvrhne do šikanování a další zdanění obyvatel. O omezení svobody pohybu ani nemluvě. Občané proto musí být ve střehu a nenechat úředníky volně tvořit ceny podle vzoru OpenCard. Hlavně ale nesmí zůstat úředníci ani vteřinu na pochybách že jsou povinni řešit především fysický dostatek parkovacích míst tak aby odpovídal demografickému vývoji. Počet osobních aut nyní činí asi 580 aut na 1000 obyvatel. Podle zkušeností z rozvinutých zemí nepřesáhne 600 aut na 1000 obyvatel. K této limitě se blížíme a měla by být brána za základ pro naplnění předvolebního slibu pana starosty o zajištění dostatku parkovacích míst.

Prognósy vývoje automobilisace:  Prognosy automobilisace

Grafy vývoje automobilisace:  Stupen automobilisace

Co však dělají úředníci? Povolují parkovací stání pro novostavby v hodnotě 400 aut na 1000 obyvatel, tedy pro stav přibližně roku 1994. To je jednání zločinné! Každá, takto povolená stavba, zbytečně dále zhoršuje parkovací možnosti našeho sídliště. Dalším zločinem úředníků je nerealizace záchytných parkovišť P+R na okraji města.

Pokud radnice nějaké parkoviště realisuje, je neskutečně drahé. Příkladem je stavba parkoviště u Klausovy ulice na okraji lokality Velká Ohrada, kde jedno parkovací místo přijde bratru na 650 tisíc korun. Tato stavba není tunelem v klasickém pojetí, tedy že rozpočet stavby je násobně překročen. U této stavby byl tunel poučenými úředníky zabudován již do projektu, takže je prakticky nepostižitelný. Dalším příkladem je projekt navýšení parkovacích míst v Bellušově ulici, pro který je přízvisko idiotský slabým výrazem. Podle tohoto projektu má dojít k praktické likvidaci středové zeleně. Zato jednosměrná vozovka má mít šířku šest metrů. Každému kdo má zájem, hlavně však úředníkům a projektantovi, doporučuji inspirovat se například na Praze 2, kde za daleko horších prostorových  podmínek než máme my, parkovací stání řeší tak, aby se dané místo co nejlépe využilo.

Závěrem: Parkovací zóny rozhodně nesmí být akceptovány jako hlavní řešení. To spočívá ve skutečném budování parkovacích míst. A o tom je nutné vést veřejnou diskusi. Bude to totiž stát peníze. Naše peníze. Proto je nutné abychom my, tedy všichni občané, včetně těch kteří auta nevlastní a problém se jich tedy zdánlivě netýká, koukali úředníkům na ruce. Pochopitelně i zeleň bude muset ustoupit. Musí to však být pouze v nezbytně nutné míře. V současné době spočívá parkoviště v podání úředníků ve vyasfaltování či vybetonování obrovské plochy, kde na vlastní parkování nezbývá ani polovina zabrané plochy. Příkladem je nedávno vybudované parkoviště na takzvané "navážce" na Velké Ohradě. Nic takového osobní auta nepotřebují. Stačí jim plocha z vegetačních tvárnic, případně pouze vyštěrkovaná mezi stromy. Stromy a auta si prostě nemusí vadit. Současně je třeba ve spolupráci se středočeským krajem budovat záchytná P+R parkoviště na okraji i za okrajem města.

Petice proti parkovacím zónám:  Petice proti parkovacím zónám

A docela nakonec článek z internetových novin Neviditelný pes: plizive sireni modreho moru

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!