Parkování Bellušova - Diplomová práce

07.03.2010 18:45

Jak jsme informovali, byli jsem požádáni o uveřejnění dotazníku k diplomové práci týkající se řešení dopravy v klidu v Bellušově ulici. Tato práce je již vyhotovena. Její zásadní význam spočívá v popření tvrzení pana starosty, že řešení neexistuje. Je proto jenom na nás jakou silou íbudeme řešení parkování prosazovat. Z naší ankety vyplývá že 100 ku 4 hlasům je pro toto prosazení. Pouze jeden se raději odstěhuje. Máme proto jasný mandát vyvíjet na radnici nekompromisní tlak.

K nahlédnutí nám byla poskytnuta část diplomové práce. Ani tuto část nemůžeme z důvodu ochrany autorských práv zveřejnit. Dovolíme si proto uvést pouze jeden ilustrativní obrázek. 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!