Po dovolené

04.09.2009 22:18

 

Vyšel nám nový STOP. Určitě jste se z něj nedozvěděli, že nám u ulice Mukařovského má vyrůst další obludnost pro 1000 obyvatel. Pochopitelně s poddimensovaným parkováním. Projekt se jmenuje Nové Stodůlky a nachází se nyní v procesu EIA.    http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA660

Zato se ve STOPu můžete dozvědět že na ploše přenechané Lidlu u Velké Ohrady územním plánem určené pro garáže se žádné garáže nikdy nezamýšlely. Občanům je předložena konstrukce, že požární zbrojnice jsou vlastně garáže pro hasičská auta, takže soulad s územním plánem není narušen.

Ti občané, kteří doufali, že se budou parkoviště a garáže budovat alespoň na plochách pro tento účel přímo určených mohou být o to více překvapeni zprávou z rady ( na TV13 minulý týden ) že se plánuje budování jakýchsi automatických zakladačů pro auta na Velké Ohradě. Zatím nám ovšem nesdělili kolik parkování v takovém zařízení bude stát. Do voleb se to nedozvíme, potom se patrně zapomene. Je zajímavé, že nám pan starosta zatím vždy sdělil že parkování v Bellušově ulici má příliš drahá řešení, aby si je  občané mohli finančně dovolit. Pochopitelné, když se uváží že pozemky pro parkování včas rozdistribuovali developerům.

Na TV13 byl též povzdech, že Občanská sdružení blokují revitalisaci podáváním odvolání. Za naše Občanské sdružení odpovědně prohlašuji, že jsme žádné odvolání nepodali. Není čemu. Na ty revitalisační stavby totiž není vedeno žádné stavební řízení. Naše námitky se týkaly pouze nesmyslného kácení vzrostlých, zdravých a užitečných stromů. Byly ovšem vzneseny až po vydání rozhodnutí o pokácení. To si úředníci vydali sami sobě bez dendrologických posudků, natož aby se zeptali veřejnosti. Posudek nechali vypracovat pouze na dva stromy a to až tři měsíce po vydání rozhodnutí o pokácení. Stromy pak pokáceli přesto, že tento posudek konstatoval, že jsou stromy zdravé a nikoho neohrožují. Přehled o názorech občanů ke kácení jste si mohli udělat z ankety kterou jsem, bohužel příliš pozdě, vyhlásil.  

Ta anketa ale vydala ještě jedno závažné svědectví. Přesto, že návštěvnost našich stránek je řádově ve stovkách, účast v anketě činila pouhé dvě desítky. Možná technická chyba, ale spíše stále ještě malé občanské povědomí.

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!