Předčasný Silvestr pana šéfredaktora

29.11.2009 18:33

Na humoristické stránce posledního letošního radničního hlasatele STOP se můžeme dočíst jak by vypadalo Západní Město pokud by zůstala u moci komunistická Strana a Vláda. Z takového humoru běhá mráz po zádech. Opět je u moci jedna Strana. Slůvko lidově bylo nahrazeno slůvkem občansko.  Opět je při výstavbě uplatňováno masivní sociální inženýrství, nyní ovšem s úplným vyloučením odborníků.

Pamětníci si jistě vzpomenou na zkratku KBV. Pro mladší je to Komplexní Bytová Výstavba. Teoreticky to měla být výstavba dostatečného počtu kvalitních bytů doprovázená potřebnou technickou a sociální infrastrukturou. Pro nedostatek stavebních kapacit se budovaly především byty. infrastruktura a kvalita dosti zaostávaly. Do výstavby autoritativně zasahovala zmíněná Strana a Vláda. Například požadavkem na zahuštění. Vcelku to ale nebylo vymyšleno špatně, pochopitelně na úrovni tehdejší doby.

Sametový převrat zastihl infrastrukturu našeho sídliště v nedokončeném stavu. Něco málo bylo od té doby dokončeno, mnohem více však nenávratně promrháno. Nynější vládní garnitura dala naprosto volnou ruku developerům, kteří zabetonují vše čímkoli na čem se dá vydělat. Odborníci a státní instituce jim k tomu dělají už jenom stafáž. Pokud by se někdo z nich odvážil pípnout v tom smyslu, že tady přece byla naplánována škola, tamhle záchytné parkoviště, onde parkovací dům, a že ty stavby jsou zoufale potřebné, byl by rychle umlčen.

To, čemu se dnes neříká Čukotka nýbrž Západní Město, se již rýsuje jako  naprosto živelně budovaný konglomerát developerských betonových strojů na peníze. Ti, kteří se nechají nalákat na tvrzení že Západní Město je moderní bydlení 20 minut od centra seznají, že jim skutečně nic jiného než dojíždět do centra nezbude. Žádná škola, kino, divadlo, pošta, poliklinika, neřkuli Nemocnice na kraji města. Pouze přecpané metro je bude dovážet do civilisace. Za nějaký čas se z těchto obyvatel stanou občané, a jejich starosti a snahy budou podobné našim. Mezitím už ale budou developeři dávno pryč a zodpovědní úředníci někde dobře ukryti.

Ptejte se úředníků jak je možné nazývat něco takového Městem. Ptejte se úředníků proč se ruší veřejně prospěšné stavby škol. Ptejte se úředníků pro koho se plánuje odbočka metra ze Stodůlek.

Pokud páni úředníci zesměšňují minulý režim, zesměšňují sami sebe. To nám, kromě nechutného pohledu na kopání do mrtvol, nevadí. Nám vadí že ničeho jiného nejsou schopni. Kromě ovšem, pudového hrabání.  

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!