Po projednání VIC Lužiny 3.11.2009

12.12.2009 00:00

 

 

Děkuji všem kdo podali k VIC své námitky a zvláště pak těm, kdo přišli na ústní projednání. Bylo nesmírně důležité dát najevo, že jsme neusnuli. Řízení tohoto typu probíhají ve vlnách. Dlouho se zdánlivě nic neděje, v našem případě 1,5 roku, ale pak je třeba rychle a správně jednat. 

Jednání proběhlo standardně, oproti předcházejícím v poklidném režimu. K uspávajícímu dojmu hodně přispěly staré pohádky půvabně vyprávěné investorem. Ti, kdo o ně byli  ochuzeni, se musí spokojit s touto stručnou zprávou.

Pohádka První:

Stavba VIC Lužiny přispěje k prestiži naší adresy a zlepší naše životní prostředí oproti něčemu neurčitému, ale velice strašnému, co by mohlo přijít, kdyby se VIC nerealisoval. Stejnou pohádku jsme si sice již vyslechli od firmy Maitrea, ale kvalita se nezprotiví. Poučení z pohádky je, že pro nás dělají to nejlepší a navíc nám ještě nechají takové malé místečko pro minigymnasium. Kdo si už vytřel spánek z očí, vidí bohužel velmi jasně rozdíl mězi Administrativní budouvou firmy Syntea kombinovanou se školicím střediskem ( pardon inkubátorem ), a občany již z velké části zaplaceným gymnasiem, které je závaznou částí územního plánu určenou veřejně prospěšnou stavbou. Buhužel jsme si též připoměli bajku o chalupníkovi, který si na trhu koupil krávu. Místo ní dostal ale slib, že když bude hodný, možná dostane kozu.

Pohádka Druhá:

Investor vede neustále jednání s firmou Billa Reality ohledně vjezdu přes již vybudované parkoviště. Bohužel tato pohádka neexistuje v písemné formě, respektive žádný doklad o těcho jednáních nebyl přeložen, natož aby byl součástí spisu. U pohádek ovšem nemůžeme čekat doklady. To by pak nebyly pohádky. Stavební úřad k tomu ještě navíc prohlásil, že firma Billa Reality vůbec nekomunikuje. Můžeme se tedy těšit na další pohádku na motivy Šípkové Růženky.

Pohádka Třetí:

Investor vlastně žádná parkovací místa nepotřebuje protože jeho studenti se jako dospělí a vzdělaní lidé se chovají ekologicky a auta nepoužívají. Jsou tam ovšem tři zlé výjimky, neb v každé pohádce musí být někdo zlý, aby ti dobří mohli vyniknout. Pro tyto posedlé tři jedince potřebuje parkoviště. Všechna ostatní parkovací stání udělal navíc, protože se chce zalíbit úřadům i občanům. Pokud by to občanům udělalo radost, udělal by těch stání ještě mnoho dalších a pak ještě nějaká navíc. To mu ale zakázali zlí úředníci ohánějíce se vyhláškami a územním plánem. Štípl jsem se do ruky a pohlédl, že ti samí záludní úředníci povolili Bille Reality parkoviště přímo na ploše veřejného vybavení. Asi je Billa Reality uspávala hezčími pohádkami.

Pohádka Čtvrtá:

Investor slíbil že nám bude, když ho aspoň trochu proti zlým úředníkům podpoříme, vypouštět do oken omamné plyny po nichž se nám bude lépe usínat. Za tím účelem si specielně pro nás pořídí zázračný stroj o výkonu pohádkových 380 kW a jeho provoz bude za nás platit. I tato pohádka obsahuje zlo v podobě zákoníků, kteří vydali glejt, aby investorovi v mámení občanů zlovolně bránili. Uklidnil nás ale, hodný pan investor, tím že se dohodl s několika vyššími čaroději, kteří jistě zlé zákonníky potřou a pohádka bude mít dobrý konec.

Pohádka Pátá:

Nakonec se nás investor zeptal jaká máme ještě přání. Jako vychovaní lidé jsme řekli, že po té vší záplavě dobra které pro nás koná, už na nějaké přání nemůžeme ani pomyslet. On se ale nedal a tak jsme, teď vidím opovážlivě neskromně, vyslovili  přání že bychom chtěli usínat za zpěvu cikád. Když jsme podle chmury na jeho čele viděli, že jsme jej tím drzým přáním zaskočili a zklamali, chtěli jsme tu drzost vzít zpátky. Investor ale řekl, že pohádkové přání je jednou pohádkové přání a splnit se musí, jak říká zlatá rybka "do poslední šupiny".  Problém je ovšem v tom, že cikády nejsou z  pohádkové říše, a v našich klimatických podmínkách prostě zmrznou. On si ale vždy ví rady. Plácne se přes kapsu a pořídí nám další pohádkový stroj, dokonce mocnější než cikády, o výkonu 87 dB a umístí ho na střeše, aby jej nikdo nepřeslechl.

Sami vidíte, že víc než VIC pro nás už nikdy nikdo neudělá. Investor na nás nezanevřel i když jsme jistě zlobili. Ještě ale máme možnost se napravit. V dohledné době vydá trpělivý stavební úřad nové územní rozhodnutí. Pokud nebudeme ani šeptem remcat, a ani čárkou se neodvoláme, šťastné konce pohádek se naplní.

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!