Půlmaratón

26.03.2010 09:03

Když je vrchnost sportovně založená, pořádá pro lid hry a turnaje. Přínos je v tom, že sportovci plícemi přefiltrují vzduch znečistěný polétavým prachem z dieselových motorů. Takový poloviční, či jinak zmršený, maratonský běh působí ve velkoměstě dopravní problémy. Hlavně se ale znetvořuje původní smysl maratonského běhu jak jej ztvárnil bájný běžec Feidipides. Totiž padnout. Pro nápravu věci bych zavedl totální maraton. Běhat se bude dokolečka, třeba na staromáku, a to do úpadu. Jakmile některý borec upadne, přispěchá k němu okamžitě lékař, který simulanta pošle několika ráznými kopanci zpátky na trať. Pokud se však hodnověrně prokáže smrt maratonce, započítají se mu body a tělesné pozůstatky se pošlou rodině nebo na jinou, dříve určenou, doručovací adresu. Závod se poběží do hrdinné smrti posledního účastníka, který bude vyhlášen vítězem. Na obecní útraty pak bude s příslušnými poctami pohřben.
 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!