Řízení o kácení stromů 18.01.2011

20.01.2011 00:00

    Výše uvedeného dne proběhlo jednání ohledně kácení stromů potřebného pro plánovanou výstavbu parkoviště v Klausově ulici. O připravenosti projektu si snadno uděláte názor dle přiloženého zápisu, který je zde: Zapis

    Jako u každého jednání je nejdůležitější to, co v zápisu není a o čemž se případně ani nemluvilo. Zde se jedná o takzvanou náhradní výsadbu. To je úřednicko-alibistický vynález, který vlastně vůbec nic neřeší. Za zrušené metry zeleně se prostě jinde najdou nové metry, za vzrostlé stromy se jinde vysadí proutky. Nebudeme zde rozebírat, že takto pojatá náhradní zeleň není adekvátní, a měla by být nahrazena například v případě stromů rovnoplochou výsadbou, tedy výsadbou dřevin o ploše dřeviny odpovídající pokácené, nebo výsadbou produkující rovnocenné množství kyslíku. Jsme srozuměni s tím, že platí zákon zachování hmoty, a že když někde máme vybudovat parkoviště, musí něco jiného ustoupit. V případě parkoviště Klausova je to bohužel zeleň. Jde o to aby zeleň ustoupila co nejméně.  Zelený pás mezi ulicemi Janského a Klausova totiž, jakkoli málo cenný a neudržovaný, plní velmi důležitou funkci oddělovací zeleně. Proto trváme na tom, že zeleň v místě parkoviště nesmí být úplně zlikvidována, respektive musí být alespoň částečně nahrazena výsadbou přímo na stavbě.

    Než přistoupíme k likvidaci zeleně, musíme být jisti, že jsme vyčerpali ostatní možnosti. Jakkoli je situace s parkováním na Velké Ohradě palčivá, vidíme na přiložených fotografiích, že auta parkují podélně podle nevyužívaného chodníku. Že je nevyužívaný je patrné z toho, jak je zarostlý. Ostatně, kdo by tam chodil, když vede odnikud nikam. Šikmým nebo kolmým parkováním na tomto nevyužitém chodníku by se docílil zadarmo stejný efekt zvýšení parkovacích míst jako na nedávno vybudovaném sousedním parkovišti, kde přišlo jedno parkovací místo, respektive půlmísto, na 100 tisíc korun. Půlmísto proto, že bylo přibližně jedno podélné stání nahrazeno dvěma kolmými. Skutečné náklady na jedno místo tedy činí 200 tisíc korun českých. Ano, takto se u nás plýtvá místem i penězi. Je čas na změnu, nemyslíte?

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!