SNOP je vidět, ba i slyšet

05.10.2014 08:51

Lídr kandidátky SNOP na magistrát v českém rozhlasu:  Debata v CRO+

Kandidát SNOP Praha, Ing. Jiří Štyler v předvolebním setkání na ČT24: CT24 spektrum

Česká televize dbá na vyváženost. Pravdomluvným i lhářům dává stejnou příležitost. Važme si toho. Bylo hůř. Jako nekomentovaná poznámka zaznělo, že roční náklady na tzv. "IPR Praha" ( Institut plánování a rozvoje města Prahy ) činí půl miliardy korun ročně. A že jeho, bez výběrového řízení nastolený, ředitel bere plat spíše monarchistický než úřednický.

"IPR Praha" vznikl postupným rozkladem a degradací  odborně fundovaného a respektovaného Útvahu hlavního architekta. Zatím, v uvozovkách, nástupnická instituce dokázala pouze rozbít regulérním postupem připravovaný územní plán. S ním uklidili i desítky tisíc námitek a připomínek občanů a těch organizací, které ještě neresignovaly na boj proti devastaci města Praha. Devastace má jméno developerství. Pochopitelně včetně doprovodných jevů, jimiž je korupce a klientelismus.  

Místo územního plánu nám slibují tzv. "Metropolitní plán". Dosud není na dohled a doufejme že nikdy nebude. Měla by to být jakási mapová mlha ve které se rejdy developerů snadno ztratí.

Jednu konkrétní věc už nám "IPR" nadělil. Takzvané "Pražské stavební předpisy". Tato snůška arogance, neumětelství, a sociálního inženýrství se hned na začátku distancuje od platných technických norem, protože tím co tvrdí odborníci, není přece třeba se zabývat, borci z IPR přece vědí všechno nejlíp. Malá ukázka týkající se parkovacích míst. V současné době se uplatňuje zásada malý byt - půl auta, velký byt 1 auto. IPR vymyslel výpočet podle podlažní plochy. Vezměme si typický panelák v modulu 18 x 12 metrů, kde jsou na podlaží tři byty. Při osmi podlažích je to tedy 18 x 12 x 8 = 1728 metrů čtverečních a 3 x 8 = 24 bytů. Při požadavku 85 m čtverečních na iedno auto dostaneme: 1728 / 85 = 21 aut. Tedy ne každá rodina bude tedy moci zaparkovat alespoň jedno auto. Základní hovadnost a prodeveloperství spočívá v úvaze, že auta používají byty či metry čtvereční a nikoíli lidé. V "našem" ukázkovém baráku bydlí 8 x 1,5 + 16 x 3,5 = 68 lidí. ( Malý byt 1,5 člověka, velký byt 3,5 lidí. ) Statistika nám říká ( ročenky TSK Praha ) že v roce 2013 dosáhl stupeň automobilizace v Praze hodnoty 536 osobních aut na tisíc obyvatel. Na našich 68 lidí tedy připadá 536 / 1000 x 68 = 36 aut. Deficit je tedy 36 - 21 = 15 parkovacích míst.  Vyjádřeno v procentech: 21 / 0,36 = 58 %. Shrnuto, při stále stoupající automobilisaci jsou pro nyní stavěné domy plněny požadavky na parkovací stání pouze z poloviny. Kde asi budou parkovat ti zbývající? Zahustí přeplněné ulice. A developer už bude kdesi za horami. Že odborníci, kteří tvoří české státní normy, zahrnuli do výpočtu počtů stání i stupeň automobilizace? Kašlem na ně. My, borci z "IPR", víme svoje a developeři se na nás usmívají.

Ještě jedna perlička týkající se parkování. "Odborníci" z IPR vymysleli mapu, ze které vyplývá, že v oblastech okolo metra je možné počty parkování pro residenty snížit, protože takzvaná dopravní obslužnost a tak dále. Tito všeználkové, lepším případě školometi, se určitě nebyli na dotyčné lokality podívat. Jistě by si, přes veškerou zabedněnost, všimli, že právě tyto oblasti okolo stanic metra jsou vystaveny masivním  nájezdům lidí dojíždějících do Prahy svými auty.  

Tolik dvě malé ukázky práce současné radniční garnitury. Prosíme, volte pečlivě. Nedávejte hlasy těm, kteří Vás poškodili, poškozují a poškozovat hodlají. Těm kteř jsou nějak svázáni s IPR a developery. Není mnoho těch, kteří nejsou s developery spojeni. Mezi nimi je pouze jediný, který proti nim aktivně bojuje. SNOP!!!

Milí voliči, položte si otázku: Kdo zabírá plochy pro výstavbu P+R parkovišť?

Volební bulletin Sdružení Nezávislých Občanů Prahy 13 zde:  BulletinSNOP

Kdo nežijete v Praze 13, jistě najdete ve Vašem volebním obvodu svůj vlastní SNOP a samozřejmě i celopražský. Jsou to snopy plné dobrého zrna. Nezadávejte si s už dávno vymlácenou politickou slámou. Volte SNOP !!!

Naše kandidáty a podrobnosti najdete na adrese:  www.snop13.cz

Celopražská kandidátka je na adrese:  www.snop-praha.cz

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!