Stavební řízení VIC Lužiny

14.06.2010 11:37

Ačkoli se zdánlivě nic neděje, probíhají horečné přípravy na stavební řízení. Účelem tohoto řízení je vydat developerovi, firmě Syntea, stavební povolení. Úředníci budou mít zájem povolení vydat, proto použijí všechny prostředky jak občany ze řízení vyloučit, a řízení vést pokud možno tajně. Nezbývá než si datum a místo konání ohlídat, k řízení se dostavit, a své námitky uplatnit.

Je třeba si uvědomit, že k dodatečně podaným námitkám se nepřihlíží. Proto by se měl každý občan, jemuž nejsou jeho vlastní zájmy cizí, k řízení dostavit. Pokud mu v tom brání objektivní překážky, měl by se nechat při řízení zastupovat. Buď jiným občanem ke kterému má důvěru, právníkem, nebo v našem případě Občanským sdružením Bellušova ulice, které má v současné době nejvíce informací.

Pro účel zastupování jsme připravili vzor plné moci. Je tentokrát v textovém formátu, aby si ji každý mohl upravit dle svého mínění. Plné moci můžete vhodit do schránky samosprávy Bellušova 1815, nebo předat osobně asi čtvrt hodiny před schůzí BD Remostav, tedy 17.45 v úterý 15.6.2010 v přízemí Bellušova 1817. Během té čtvrhodiny podám krátkou informaci o předpokládaném dalším postupu.

Plná moc pro OS zde:    Plna moc pro OS

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!