Štěpný potenciál

11.02.2015 22:12

Čeština je dost záludná. Vemte si takové slovíčko – štěpení. Blíží se jaro a mělo by se štěpovat. A že by bylo co štěpovat. Po 25 letech partajního běsnění prakticky neexistuje občanská společnost. Tedy společnost lidí s občanským vědomím. Lidí schopných sami pro sebe  a pro druhé něco udělat. Na sídlišti o 60 tisících hlavách se nenajde pomalu ani deset lidí aktivních a přitom dostatečně vědomých a vytrvalých. Štěpařů.

Místo tvůrčího štěpování dochází k jinému jevu vyjádřenému mutací prožluklého slovíčka. Sejdou-li se dva či více čechů, vznikne mezi nimi názorový štěpný potenciál. Časem zapomenou proč se sešli a veškerou energii věnují vzájemnému přesvědčování o svých pravdách. Štěpný potenciál dojde do nadkritického stavu a dojde k rozštěpení. Každý si zachová svou pravdu. A hejna modrých ptáků zatím likvidují mladé osení.

Hledejme co nás spojuje. Ignorujme co nás rozděluje. Štěpujme, neštěpme.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!