Svižně, řízně, po plukovnicku

19.03.2011 17:24

odsejpá jednání zastupitelstva. Jednací řád na počátku chválen, nikdo sice neví za co, zato kejvání je mnohé. K rozpočtu obce se dospěje coby dup. Hlasy mnohé proč a za co peněz toliko potřeba jsou vlídně oslyšány. Za obrázky hýbací zbytečně se utrácí, stavba pastoušky znovu se odkládá, peníze na pešunku ušetřené záhadně zmizely, kozel obecní mnoho píce spocívá, mlejn dukáty místo obilí mele, a z peněz Petrovským bankéřům svěřených mnoho nezbývá. A již je tu hlasování. O každém návrhu předneseném poctivě se hlasuje. Před každým hlasováním hospodář dobrou radu udělí, takže i nejzabedněnější radní, kteroužto ruku zvednouti mají, snadno pochopí. A závěr je na spadnutí. Občanům ještě jejich hvězdné minuty nelze upřít. Ale prosím rychle, hospodyně oběd déle v troubě sušiti nemůže.

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!