Nejenom pro paní B.D.

19.10.2009 21:43

 

Vážená paní B. D. z Lužin

            Úkolem těchto stránek není tvořit paritu radničním hlásným troubám. Protože nepředpokládám že bych v nich dostal prostor, ačkoli se o to neustále pokouším, musím naše stránky využívat i jako kontaktní možnost.

Jsme denně svědci toho, že se úředníci nechovají ke svěřenému majetku, tedy ani k veřejné zeleni,  zodpovědně. Musíme je proto neustále prověřovat. Nedělá mi to žádnou radost, raději bych viděl jednoho zahradníka než rozbujelé hejno nezodpovědných úředníků.

O projektech „revitalizace“ jsem se dozvěděl, podobně jako všichni občané, ze STOPu koncem roku 2008. Pátral jsem po podrobnostech. Bylo mi řečeno, že projekt existuje pouze jeden a to na Bellušovu ulici. Zažádal jsem o jeho kopii a o projednání ve smyslu zákona o ochraně prostředí. Napsal jsem připomínky a požádal o projednání. Bylo mi řečeno, na projektech nelze nic měnit a že občané budou včas informováni.

Pokud se týká kácení stromů, byly v projektu zařazeny vzrostlé zdravé stromy mezi stromy nemocné. Pořídil jsem dokumentaci a oznámil úřadu, že se patrně jedná o omyl. Úřad na pokácení trval s argumentací že topoly jsou staré, vydoupnalé a nebezpečné. Zeptal jsem se zda tato absurdní tvrzení mají doložena dendrologickými posudky. Prvně tvrdili, že je mají, potom to změnili na tvrzení, že projektant je přece dostatečně kvalifikovaný aby mohl dát pokácet co uzná za vhodné. Mezitím vydali povolení ke kácení.

V únoru se uskutečnila na radnici schůzka na které měli být občané s projekty revitalisace seznámeni. Někteří si naivně mysleli, že snad budou moci vznášet připomínky. Místo toho se od zástupce starosty pana Zemana dozvěděli, že se přece úředníci nemohou bavit s každým.

V dubnu prohlásil pan starosta v místní televisi, že nechápe OS která brání revitalisaci. A že úředníci mají všechny dendrologické posudky ke kácení. Požádal jsem tedy o tyto posudky znovu. Ukázalo se, že jeden posudek skutečně nechali v dubnu 2009 vypracovat. O jeho účelu a kvalitě si může každý udělat představu – je vyvěšen ve fotogalerii. Velmi pozoruhodné je chybné určení stáří stromů, které patrně dalo úředníkům vytoužený argument.

V červenci, tedy ve vegetačním období, nechali stromy podřezat. Od té doby se svůj hloupý čin snaží neustále obhajovat ačkoli nikdo ani nenaznačil, že by měli být postiženi. Na zastupitelstvu MČ Prahy 13 dne 23. září 2009 jsem pouze vznesl dotaz zda byla přijata opatření aby k podobným přehmatům v budoucnu už nedocházelo. Nebylo mi odpovězeno. Z toho usuzuji, že žádná taková opatření přijata nebyla a nebudou. Nyní úředníci vymysleli napadení houbovou chorobou a dokazují to fotografií uveřejněnou ve STOPu. Ta fotografie dokazuje naprosto jednoznačně, že strom byl napaden motorovou pilou.

Před měsícem jsem k pařezům dovedl pracovníky OŽP kteří mi slíbili fotografie vydoupnalých horních částí stromů. Pokud se jich v příštích letech dočkám, rád je uveřejním. O houbách se úředníci nezmínili, zato se zmínili, že bude nutné rychle vydolovat pařezy. Pařezy snad už nikoho neohrožují pádem, spíše by mohly přilákat nějakého houbaře k vypracování mykologického posudku.

Souhrn faktů:     Úředníci vydali povolení ke kácení bez dendrologického posudku

                        Úředníci nechali stromy pokácet ve vegetačním období

                        Stromy byly 23 let mladé a zdravé 

                        Dávaly kyslík

                        Zvlhčovaly vzduch

                        Poskytovaly útočiště ptactvu

                        Poskytovaly stín

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!