Územní plán

29.07.2009 09:14

Zjišťujeme že developeři nerespektují platný Územní plán a diktují podmínky připravovaného Územního plánu. Počítají s tím, že tzv. normálnímu občanovi Územní plán nic neříká. Přitom je to základní dokument, který určuje kvalitu jeho životního prostředí a tržní cenu jeho bydlení, pokud se rozhodne k prodeji. Je povinností úředníků srozumitelným způsobem seznámit každého občana s dopady Územního plánu na jeho životní prostředí a umožnit mu do procesu tvorby Územního plánu zasahovat. Úředníci však dělají pravý opak. Mlží, dávají skryté připomínky ( dodnes nezveřejnili svoje připomínky k připravovanému Územnímu plánu které vydali v březnu 2009). Připomínky občanů ignorují. Tento postup sleduje jediný cíl. Ještě více usnadnit developerům plnění jejich záměrů. Územní plán je smlovou mezi vedením města a občany. Měl by tedy být každému srozumitelný a jeho porušování stíhané. Pro tvorbu a změny Územního plánu je stanoven zákonný postup. Ten není na Praze 13 dodržován.

Velmi důležité je abychom se plnohodnotně zapojili do přípravy nového Územního plánu. Jedině tak můžeme zabránit například tomu, že na ploše 2/VS/13 u Bellušovy ulice úředníci zázračně promění "Veřejně prospěšnou stavbu gymnasia" na "Stavby pro školství", tedy přesně podle diktátu developerů Maitrea ( bojová umění ) a Syntea ( VIC Lužiny ). K podzimnímu projednání musíme ustavit tzv. "zástupce veřejnosti" podle par.23 Stavebního zákona.

Pro snažší orientaci občanů jsme pořídili výtah z Konceptu připravovaného územního plánu Hl. m. Prahy týkající se Prahy 13.  Koncept UP Praha 13.zip

Připojujeme též připomínky MČ 13 ke kterým jsme připojili komentář a naše připomínky, které jsme předali zpracovateli ÚP na magistrátě. PripominkyP13

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!