Vaši lékaři ze světa nezmizeli

27.01.2010 01:36

Vážení spoluobčané

Radniční klika, která si plete správu veřejného majetku se svým vlastnictvím, provedla občanům nepěkný kousek vypuzením lékařů ze zavedených ordinací polikliniky Lípa. Pan starosta tuto svou aktivitu označil, stejně jako požadavek aby občané zaplatili předvolební tanečky ODS, jako chování dobrého hospodáře.

Nejste, pane starosto, žádný hospodář, natož dobrý, jak se ve své sebestřednosti titulujete, ale pouhý správce, který se musí občanům zodpovídat z každého svého činu. Pro Vás, pane starosto, jako veřejně činnou osobu, neexistují žádné utajené dohody, které můžete podle své libosti uzavírat či rušit. Pacienty vypuzených lékařů jste označil jako rukojmí, pomocí kterých se lékaři snaží cosi získat. Co by tak asi tady ještě mohli získat? Všichni pochopili, že jediné co mohou udělat, je z tohoto demokracii se zcela vymykajícího prostoru odejít. Zůstali zde ovšem rukojmí. Nikoli však jejich, ale Vaše rukojmí. Jsme to my, pacienti a zároveň občané. Vy, naším jménem uzavíráte smlouvy či je naším jménem rušíte, aniž by jste se nás dotázal nebo nás alespoň včas informoval. To Vy jste nás včas neinformoval o plánovaném vypovězení lékařů maskovanému za ukončení smlouvy na dobu určitou uzavřené. Proto za následky tohoto činu nesete plnou zodpovědnost.

Pro občany má Vaše počínání hned několik neblahých důsledků. Nebudeme je zde kompletně rozebírat. Pouze dva za všechny uvedeme. Jeden je ten, že pacienti, mnohdy immobilní, na lécích závislí, či obtížně komunikativní, zůstali prakticky bez lékařské péče. Další neblahý efekt spočívá v tom, že Praha 13 ztratila v očích lékařů pověst dobrého místa k otevření ordinace. Na lékaře se, pane starosto, studuje dlouho a obtížně. Ještě déle se získává důvěra pacientů. Navíc lékaři musí složit Hipokratovskou přísahu neškodit pacientům. Dobří lékaři, pokud neztratili veškerou soudnost, se naší obci pro nedůvěryhodnost jejích správců, zdaleka vyhnou. Kdo nás tedy bude kurýrovat? Vámi dohodnutí nájemci prostor? Vy určujete, že máme být jejich pacienty?

Pane starosto, nechceme po Vás abyste nám Vaše činy vysvětloval. Vysvětlování nechte na jindy a jinam, raději na nikdy. Žádáme abyste nevypisoval rychlořízení, o svých plánovaných akcích nás včas informoval, pokud možno se už do ničeho nového nepouštěl.

Vážení spoluobčané, Vaši lékaři to nevzdali, ordinují jinde, a věříme že za slušných podmínek:  www.chiro.cz

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!