Velká Nová Úřední Revitalizace

05.05.2013 23:35

            Světově proslulá Místní agenda 21 ( Strategické plánování  Strategicky plan, Westminster Westminster Abbey, plán na likvidaci zeleně v Bellušově ulici  Parkování Bellušova  a jiné aféry ), zve občany prostřednictvím radničního plátku STOP na projednání výsledků takzvané "revitalizace" vnitrobloků.

    Malá ekologická vložka. Máme-li si pojem "revitalizace" vyložit jako znovuoživení, je třeba se zabývat základními podmínkami života. Těmi jsou země, vzduch a voda. Ta třetí podmínka života byla výstavbou sídliště velmi poškozena. Dešťové vody jsou bez užitku z území rychle odváděny. Revitalizace by se tedy měla zabývat hlavně obnovením vodního režimu. Tedy zadržením srážkových vod a doplněním deficitu umělým systémem, tedy vodovodem. Úředníci mají v oblibě takzvaná "pítka". Ty se vyznačují tím, že z nich nikdo nepije, už jen třeba z toho důvodu, že většina z nich nesplňuje ani elementární hygienické požadavky. O to, kde budou brát vodu rostliny a například zpěvní ptáci, se už úředníci nestarají. Ptáci ani stromy nejsou na voličských seznamech.

Z pozvánky je patrné, jak převelice úředníci touží, aby jim bylo klepáno na rameno.

         Po formální stránce je situace jasná. Aby úředníci mohli podojit unijní a jiné fondy, musí v žádosti vyplnit rubriku projednání s občany. Takové projednání není vhodné pro občany se slabším žaludkem. Silnější povahy by se třeba mohly optat:

Proč nechal Odbor životního prostředí porazit mladé zdravé stromy? Proč považoval za nutné dodatečně nechat vypracovat lživý posudek? Proč nebyl za vylhaný posudek a poražení zdravých stromů nikdo pohnán k zodpovědnosti?  Podřezané stromy

Jak bylo vynaloženo 13,5 milionu korun utracených na takzvanou revitalisaci vnitrobloku Bellušova – Neústupného?

Při našich připomínkách a námitkách k projektu "revitalizace" jsme byli úředníky OŽP přesvědčováni, že přece je konečně třeba odstranit ty ohavné betonové panely. Revitalisaci panely přežily, ještě že z těch 13,5 milionů něco zbylo na slušivý rudý nátěr.  

Proč byl bez náhrady odstraněn takzvaný „vodní hrad“?

Proč bylo nutné instalovat elektrické vedení a podzemní světla která nikdy nesvítí?

Projekt revitalizace obsahuje pasáž o nutné intensivní údržbě, pozůstávající hlavně ve vydatné zálivce. Jak je intensivní údržba prováděna?

Při projednání jsme byli úředníky ujišťováni, že zálivka bude velmi výhodně zajišťována dovozem vody v autocisternách. Existuje ekonomické vyhodnocení takto prováděné zálivky? Je vůbec prováděna?

Výsledky nelevné činnosti úředníků každý může vidět a mnohé jistě napadnou další otázky.

Dokumetaci počínání úředníků a politiků najdete na našich stránkách.  

Podporujeme SNOP 13 - Sdružení nezávislých občanů Prahy 13, které bude kandidovat v komunálních volbách v roce 2014 do zastupitelstva městské části Praha 13       www.snop13.cz
Sledujte prosím Vaši úřední desku:            Územní řízení na Praze 13Na závěr máme pro naše čacké úředníky jednu ekologickou inspiraci:

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!