VIC - vadí, nevadí?

30.04.2010 03:49

Po třech letech se nám od magistrátu dostalo zamítnutí naších odvolání ke stavbě VIC Lužiny. Nebudeme zde rozebírat jakých úředníků a jejich pohnutek. V dokumentu si prosím povšimněte, že se odvolací orgán odvolává na dotčené orgány například na odbor dopravy představovaný panem Jírou Jira220909. Tento pán, takto dotčený orgán, kvalifikoval dopravní poměry v obslužné komunikaci residenční části sídliště po vybudování VIC jako přijatelné. Skutečné zatížení Bellušovy ulice račte seznat zde:   Bellusova5odpolodne.  Pro jistotu skvělý pobírač platu od občanů, pan Jíra povolil z Bellušovy ulice ve vyjádření k VIC dopravní obsluhu všech možných developerských staveb na ploše na ploše veřejného vybavení, závaznou částí územního plánu 2/VS/13 určené pro stavbu gymnasia. Naprosto ignoroval podvod investora spočívající ve výpočtu parkovacích stání, kde se bezostyšně vydávají studenti starší 18 let a vlastnící maturitní vysvědčení, za středoškolské studenty nemající řidičský průkaz, natož auto. Pohnutky pana Jíry, jakož i ostatních takzvaně "dotčených" orgánů, jsou zřejmé a netřeba jich rozebírat. Těmto pánům a paním pouze sdělujeme, že dotčení jsme my, občané.

Občanům nyní nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud a doufat v jeho spravedlivost.

Zamítnutí slavného magistrátu najdete zde:   ZamitnutiMag210410

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!