Víceúčelové sportovní zařízení Billa

22.09.2013 20:01

   Poněkud ve stínu velkoformátové aféry stavby OC Lužiny probíhají manévry okolo bývalé prodejny Billa v Jeremiášově ulici. Pro přesnost. Nebyla to tak úplně obyčejná prodejna, nýbrž „Výchovně vzdělávací , odborné a obchodní středisko Billa“. Tím se naznačovalo, že je to svým způsobem škola a že tedy patří svou částí do plochy veřejného vybavení. Pozdější prodejna Nissan už do toho školství nepasovala ani kouskem.

            Nyní objekt a pozemky vlastní firma Credendo Vidos s.r.o. která projevila úmysl investora budovu přestavět na „Víceúčelové sportovní zařízení“. Tento úmysl nám stavební úřad oznámil již v půlce června. Informace obcanskym sdruzenim Billa Ale ouha! Do dokumentace nám dovolil nahlédnout až koncem srpna. Zároveň nám, rozuměj občanům, oznámil, že nebude vedeno veřejné řízení. Zdůvodnění: Stavebnímu úřadu je situace dobře známa. Položili jsme pár kontrolních otázek, jako například aktivita sousední firmy Trigema a dospěli jsme k závěru, že stavební úřad neví nic, ale rozhodovat za občany o tom co se bude dít na ploše veřejného vybavení si bodře troufá.

            Jenom pro rekapitulaci. Pozemky z velké části leží na ploše veřejného vybavení a Billa na nich vybudovala parkoviště. Nynější investor velmi vágním způsobem připustil možnost využití  asi 40 parkovacích stání, přesahujících jeho potřeby, městskou částí.

            Pokud myslí investor své sliby vážně, měly by být i seriosním způsobem využity. Je zde především o možnost řešení parkování stávající Sportovní haly které nesmírně obtěžuje obyvatele Bellušovy ulice. Dále se jedná o dopravní napojení plánovaných staveb firem Syntea a Trigema. Městská část Praha 13 na komplexní dopravní řešení nechala v roce 2007 zpracovat nákladnou dopravní studii. Nyní by tedy měla v zájmu občanů  v rámci stavebního řízení ohledně stavby Víceúčelového sportovního zařízení závěry této studie prosazovat. Tím spíše, že účast veřejnosti na řízení týkajícího se jejích významných zájmů, byla úředním zásahem vyloučena.

Občanské sdružení Bellušova ulice podalo námitky:    Namitky OS Bellusova

     Jedna z rozumných variant dopravního řešení

Podporujeme SNOP 13 - Sdružení nezávislých občanů Prahy 13, které bude kandidovat v komunálních volbách v roce 2014 do zastupitelstva městské části Praha 13       www.snop13.cz
Sledujte prosím Vaši úřední desku:            Územní řízení na Praze 13

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!