Zamyšlení za 600 Kč a rok

22.06.2010 21:21

             Po roce provozu přišla faktura za prodloužení naší domény na další rok. S neskrývanou pýchou mohu oznámit, že sledovanost našich stránek za rok existence stoupá s kadencí hodnou serioznějšího media. Sledovanost ale určitě není to hlavní, po čem naše stránky baží. Náš základní úkol je poctivá informace a obrana občanů proti jednání radnice propojené s developerským kapitálem.

Přímo kabinetní ukázkou je  stavba VIC Lužiny, kde byla porušena prakticky všechna pravidla platná pro investiční výstavbu. Hlavně ale byli občané podvedeni připuštěním stavby něčeho naprosto odlišného od veřejně prospěšné stavby gymnasia určené závaznou částí územního plánu 2/VS/13. Fakt, že za peníze občanů byly pozemky pro stavbu gymnasia vykoupeny a též zaplacen projekt gymnasia, jenom dotvrzuje aroganci úředníků a takzvané samosprávy. Nyní je nám představitelem radnice například presentováno, že možnosti řešení dopravy v klidu pro Bellušovu ulici existují, jsou však nad finanční možnosti. Ptáme se, kde jsou peníze občanů stržené za odprodej pozemků určených pro stavbu gymnasia? Peníze občanů byly zmařeny, a to nesmí být nikdy zapomenuto.

            Žijeme v době, kdy mají občané jedinečnou, a na dlouhou dobu patrně poslední možnost, promluvit do svých vlastních záležitostí. Pokud umožní pokračovat současné garnituře pokračovat v její neblahé činnosti, mnoho dalších příležitostí ke změně v dohledné době nenastane.  Rozhodnout a konat ovšem musí sami občané. Naše stránky mohou pouze poskytnout informace, které se z vládnoucí garniturou ovládaných sdělovacích prostředků nedozví. V tom je jejich poslání. Proto je fungování našich stránek nezbytné minimálně do doby, kdy radnici prostoupí občanský život, a z kapes občanů placená media budou občany poctivě informovat a hájit jejich oprávněné zájmy.

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!