Záznam schůze 14.07.09

16.07.2009 09:48

Záznam schůze OS Bellušova z 14.07.2009        

Přítomní: Dle presenční listiny

 

Program:

Informace a porada o postupu staveb VIC a Maitrea

Otevření pokladničky s příspěvky na Demonstraci pořádanou Spolkem OS Prahy 13 dne 20.05.09

Porada ve věci kácení vzrostlých stromů č. 72 a 73 ve vnitrobloku Bellušova ulice

    Protože neumím současně mluvit a psát pořídil jsem pouze tento záznam tak jak jsem si jej v hrubých obrysech zapamatoval. Záznam si nedělá ambice na oficiální zápis, který by musel být pořízen na místě a přečten. Pokud jste si zapamatovali ještě něco jiného než uvedu, neostýchejte se mi to sdělit.

    O vývoji uvedených staveb jsem informoval podrobně. Přesto zazněly různé názory svědčící o nedostatku informací. Celkově si však myslím, že jsme se shodli na tom, že je třeba pokračovat do vítězného konce, přesto že bude třeba vynaložit nějaké prostředky na soudní při. V krátkosti. Naše odvolání ke stavbě Maitrea byla zamítnuta. Do určité lhůty je třeba podat věc k soudu. Odvolání ke stavbě VIC Lužiny byla úspěšná, ovšem ne v plném rozsahu. Stavební úřad nyní rozhoduje o dalším postupu.

    Na vlastní žádost nás navštívili zástupci investice Maitrea. Pan Mádl, druhé jméno jsem zapomněl ( nezapsali se ), nám sdělil, že některé naše argumenty chápe, a pokusí se zajistit aby VIC a nějaké nespecifikované gymnasium měly vjezdy z ulic Jeremiášova a Mukařovského. Za to ovšem požaduje, abychom nic nepodávali k soudu. Přece jenom panuje obava, že se u soudů nachází nezanedbatelné procento soudných lidí.

    Pokladnička příspěvků na Demonstraci byla veřejně otevřena a obsah přepočítán. Vybralo se 1780,- Kč. Za příspěvky jménem SOS Praha 13 děkuji. Budou použity na úhradu dluhů na nákladech Demonstrace. 

    Bylo diskutováno, zda se angažovat ve věci kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace. Dovolím si poznámku. Přesto že projekt byl udělán narychlo, bez stavebního řízení, a hlavně bez, podle par. 70 zákona o ochraně životního prostředí, účasti občanů, není špatný. Rozhodně nemám v úmyslu jej torpedovat. Jinak řečeno, když se něco dvacet let neudržuje, je třeba vynaložit jednorázově nějakou investici. Kácení se předpokládá u asi padesáti stromů. Námitky mám, a věřím tomu že i většina dotčených obyvatel, pouze proti pokácení třech z nich. Zvláště se jedná o dva Topoly osikové 22 až 23 let mladé a zdravé stromy. Na naše naléhání nechala dodatečně, tři měsíce po povolení ke kácení, MČ 13 zpracovat dendrologický posudek. Ačkoli je napsán účelově, například stáří uvádí 40 až 50 let, fakt, že se jedná o stromy zdravé a nikoho neohrožující, nepopírá. Znovu opakuji:“Ponechání uvedených vzrostlých stromů není v žádném rozporu s projektem revitalizace“.

Ke dni 14.07.09 OS vystupují z OS Belušova ulice tito občané:

            Pan Ing. Ondřej Šťáhlavský

            Pan Ing. Jan Lejdar

            Paní Marcela Lejdarová

Dne, 16.07.09 zapsal

Jan Majer

 

Zpět

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!