OC Lužiny

    

Heja EIA Lužiny

10.02.2015

       Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této kontroversní stavbě. Najdete ji na tomto odkazu: EIAPHA880

            Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Žádné připomínky občanů ani občanských sdružení nebyly do dokumentace zapracovány. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi z nichž jedna má mít 22 podlaží.

            Připomínkami orgánů a občanů se zabývá část 17 dokumentace EIA. Všechny jsou uvedeny a takzvaně vysvětleny. Vždy tak, že stavba věžáků bude přínosem, v nejhorším případě neovlivní životní prostředí. Jsou tam i perly jako např. vyjádření k námitce č. 17 týkající se snížení hodnoty okolních bytů. Projeven je názor, že po realizaci záměru dojde k růstu cen přilehlých nemovitostí.

            K podpoře naprosto evidentních nesmyslů se vypořadatel připomínek odvolává k architektonickým autoritám. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří si v lokalitě zakoupili byty a nyní již je těžko prodají takže se octnou v pasti. Tak to alespoň tvrdí realitky, a mají pravdu. Ty občany nejspíš napadne, že další dotvoření se bude nejspíš týkat kruhového tržiště na druhé straně metra.

            Můžeme se sázet jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.

            Takže by se EIA měla týkat ochrany lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.

            Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy.

            Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí kteří budou v navržených barácích bydlet se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného  pravidla, že úředník nepočítá, pouze výpočty kontroluje,  neměla být žádným úřadem přijata

            Nám ovšem nezbývá než si počet lidí odvodit z deklarovaných ročních spotřeb vody které činí 26240 m3/rok, resp. 22146 m3/rok pro variantu II. Od varianty I musíme odečíst spotřebu úředníků v kancelářských. Při kancelářské ploše 1568 m2 a  osmi metrech na úředníka dostaneme při specifické spotřebě 14 m3/os rok odpočet: 1568 / 8 x 14 = 2744 m3/rok. Pak oprava pro variantu I činí 26240 – 2744 = 23496 m3/rok. Varianta II administrativu neobsahuje. Při specifické  normové spotřebě 35 m3/obyv/rok obdržíme 23496 / 35 = 671 obyvatel ve variantě I, respektive 22146 / 35 = 632 obyvatel pro variantu II. Není to možná úplně přesné, ale dokumentace EIA bohužel základní  informace neobsahuje.

            Investor deklaruje že pro první variantu vybuduje 277 residentních parkovacích stání, pro druhou variantu pak 244 stání.

            Porovnáním s počty obyvatel dostaneme 1000 / 671 x 277 = 413 residentních stání na 1000 obyvatel pro první variantu. Ve druhé variantě to bude 1000 / 632 x 244 = 386 stání na 1000 obyvatel. To je stav automobilismu přibližně v rove 1997.

            V Praze nyní činí automobilizace 550 aut na 1000 obyvatel. Pro 671 obyvatel to tedy činí 671 x 0,55 = 369 aut, pro druhou pak 632 x 0,55 = 347 aut. V první variantě tedy bude chybět 369 – 277 = 92 stání,  ve druhé variantě pak 347 – 244 = 103 stání. Kde ta auta budou parkovat, můžeme hádat.

            Dokumentace EIA se naprosto vyhýbá nějakému vyjádření k přitížení  přetížených škol. Pro cca 650 obyvatel by mělo být podle metodického pokynu k platnému územnímu plánu 23 míst v mateřských školách, 66 míst v základních školách a 43 míst ve středních školách, celkem 132 míst. Kdo a kde ta místa vybuduje a kdo je zaplatí?

            Dokumentace EIA neřeší již dnes přetížené metro. Dopravu ani posílit nelze, protože lokalita je řešena jako pěší.

            Problémů, které dokumentace EIA neřeší, je prostě hodně. A těch je třeba si všímat, protože právě ony mají zásadní vliv na naše životní prostředí. Proces EIA je nevyřeší, protože prostě nejsou k řešení předloženy. Laskavý úředník to orazítkuje, a o to přece jde.

 

OC Lužiny - nyní i věžáky

23.09.2013 15:43

U této stavby je nutno říci, že byly překročeny běžně užívané praktiky používané proti občanům. Například obejití územního řízení pomocí takzvaného „autorizovaného inspektora“. Pozoruhodný je postoj vedení radnice která  tvrdí, že o žádné stavbě neví, současně vyslovuje rozhořčení nad tím jak byla investorem podvedena, a přitom plamenně obhajuje všechny kroky investora.  

Spolek občanských sdružení sleduje stavbu OC Lužiny od jejího vzniku. V lednu 2013 svolal na toto téma veřejnou konferenci. Letošní květnová demonstrace se rovněž týkala hlavně této kontroversní stavby. Informace jsou níže na těchto stránkách.

Nyní se na veřejnost provalil hlavní účel této stavby. Totiž postavit tři stovky bytů pro asi tisícovku obyvatel. Informace jsou na portálu EIA PHA880. Spolek OS Prahy 13 a jiné organizace vypsaly veřejné petice. Podrobné informace zde:  Spolek OS Prahy 13

Vedení radnice svolalo 19.9.2013 mimořádnou radu, ze které vyplynulo že jsou tedy jako taky proti:   Rada190913

Namitky OS

Petice - Zastavte výstavbu na Lužinách

Petice - Vyzva zastupitelum

Problém jsme ventilovali již v pondělí 16.9.2013 na druhém setkání občanů s architekty pracujícími na podmínkách přípravy metropolitního plánu. Tito architekti totiž už stihli zapracovat věžáky u OC Lužiny do svých návrhů. To probudilo i ty občany, kteří se dosud o věc nezajímali.

Investor se zaštiťuje samotným hlavním architektem Ivo Obersteinem, a tvrdí že výškové stavby na sídlišti měly být od začátku, ale že je tehdejší technologie nedovolovaly. Problém ale není ve výškových stavbách. Problém je v přehuštěnosti sídliště, které bylo o polovinu zahuštěno již za minulého režimu. V zahušťování se dále pokračuje s příslušnými doprovodnými jevy. Máme tedy nejvyšší hustotu obyvatel v republice a nejvyšší kriminalitu. Zato školek a škol nemáme ani tolik, kolik bylo plánováno za socialismu. O domovech pro seniory ani nemluvě. Kapacita metra je rovněž vyčerpána. Jak to vypadá s automobily vidí všichni, i nemotoristé, z oken. Výjimkou jsou placení úředníci a funkcionáři, kteří tradičně nevidí nic, natož aby něco dělali.

Prostě chybí či kolabuje infrastruktura, a developerský způsob staveb ji nazajišťuje. Přibližně platí, že na jednu korunu investovanou do bytového domu je třeba dát tři koruny do vybudování infrastruktury. Pokud je nedá developer, a zatím tak žádný nečiní a činit nehodlá, musí je  dát obec. Jedná se tedy vlastně o loupež veřejných prostředků.

Podporujeme SNOP 13 - Sdružení nezávislých občanů Prahy 13, které bude kandidovat v komunálních volbách v roce 2014 do zastupitelstva městské části Praha 13       www.snop13.cz
Sledujte prosím Vaši úřední desku:            Územní řízení na Praze 13

 

 

 

Vyhledávání

Vraťte radnici občanům!!!